Prin prezenta dorim să vă informăm că toți membrii CECCAR, care în urma ocupării unor funcții incompatibile cu exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat, și doresc să fie încadrați în anul 2020, în categoria membrilor inactivi, au obligația depunerii la sediul filialei CECCAR Harghita (personal sau prin email) a următoarelor documente, până la data de 18 februarie 2020:

  1. Cerere semnată
  2. Adeverința de la locul de muncă, din care să reiese că pe baza fișei postului, funcția pe care o dețineți este în incompatibilitate cu exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat
  3. Declarația de incompatibilitate (link), completată și semnată

Cererile dvs. vor fi analizate în ședința Biroului Permanent a Consiliul Filialei CECCAR Harghita ce va avea loc în luna februarie, după care veți primi o înștiințare privind aprobarea/refuzul cererii dvs.

Rapoartele anuale le puteți descărca de pe platforma raport.ceccar.ro, utilizând username-ul și parola obținută în anul 2018, iar la Status membru și Tip membru veți completa alegând poziția Inactiv, iar cotizaţia aferentă acestui tip de membru este în valoare de 150 lei/an, în cazul în care depunerea raportului și plata cotizației va fi efectuată până la data de 28 februarie 2020, și 250 lei/an, după data de 28 februarie 2020.

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție la sediul filialei CECCAR Harghita, sau prin telefon: 0266-315561.

Președintele Consiliul Filialei CECCAR Harghita

Ec. Gencsi Mihály

  • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate