În data de 26 martie 2020, orar 14.00, în sala de curs a Filialei CECCAR Harghita din Miercurea Ciuc, str. Harghita, nr. 11, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei CECCAR Harghita cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;

4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul filialei;

6. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor Comisiei de disciplină;

7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

8. Prezentarea și numirea preşedintelui filialei CECCAR Harghita ales în 2019 pentru mandatul 2020-2024.

     În cazul neîndepliniriia condițiilor de validitate, la prima convocare, prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi la ora 14.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta va fi legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994.

     Măsurile și modificările ce vor fi impuse și care vor apărea pe parcurs vor fi transmise în timp util către dvs. 

Președinte filială
Gencsi Mihaly

  • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate