În Monitorul Oficial nr. 818 din 19 august 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1.522/2022 pentru modificarea OPANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea OPANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de..

Citeste tot articolul

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificăr..

Citeste tot articolul

Joi, 18 august, a fost deschis, pe platforma granturi.imm.gov.ro, apelul de finanțare aferent Programului Femeia Antreprenor 2022. Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea și sprijinirea înființării și dezvoltării structurilor economice private înființate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice a..

Citeste tot articolul

CECCAR Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 807 din 16 august 2022. Amintim că prin OG nr. ..

Citeste tot articolul

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de ordinpentru modificarea OPANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea OPANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul d..

Citeste tot articolul

  • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate