Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat marți, 31 ianuarie, pe site-ul instituției, la secțiunea Asistență contribuabili, un material informativ care cuprinde principalele modificări aduse Codului fiscal începând cu 1 ianuarie 2023 prin următoarele acte normative publicate în Monitorul Oficial al României până la data de 16 ianu..

Citeste tot articolul

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul de ordin privind aprobarea Procedurii de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri a..

Citeste tot articolul

Este vorba despre „Impozit pe veniturile din înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan” și „Impozit pe veniturile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate” Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intenționează să introducă două noi obligații în Nomenclatorul obl..

Citeste tot articolul

Consultare a Comisiei Europene privind criteriile aferente informațiilor raportate în baza DAC7 Vineri, 20 ianuarie, Comisia Europeană a lansat un apel la comentarii referitoare la proiectul său de reglementare privind implementarea ce stabilește norme detaliate pentru determinarea măsurii în care informațiile schimbate automat în baza unui acord ..

Citeste tot articolul

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, la secțiunea Asistență contribuabili, Ghidulcontribuabililor care optează pentru redirecționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, precum și pentru..

Citeste tot articolul

  • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate