Declarația pe propria răspundere, trebuie să fie completată de membrii care se vor prezenta la vot, în zilele de 12,13 martie 2020, între orele 10:00-18:00 la sediul filialei CECCAR Harghita.

  • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate