Noi modificări apărute privind organizarea 
Adunării Generale a membrilor Filialei CECCAR Harghita
ce va avea loc în data de 26 martie 2020 între orele 9.30 – 18.00

Procedura de desfășurare a Adunări Generale, în condițiile măsurilor de precauție impuse de răspândirea coronavirus
Având în vedere că:  

  • În baza prevederilor art. 51 alin. (1) – (2) din decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, semnat în 16 martie de Președintele României, CECCAR stabilește măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.
  • Ordonanța militară Nr.1/18 martie 2020
  • Ordonanța militară Nr.2/21 martie 2020
  • Situația prezentă privind evoluția răspândirii coronavirus și măsurile de prevenire a acesteia

Se adoptă următoarea procedură excepțională de desfășurare a Adunărilor Generale:

 Adunarea Generala se va desfășura pe parcursul zilei care a fost comunicată inițial, în intervalul orar 09,30 – 18.00.

Locul declarat pentru desfășurarea Adunării Generale este sediul filialei, accesul la lucrările Adunării Generale se va putea realiza exclusiv în sistem online.

Pentru a doua convocare, intervalul orar de desfășurare a Adunării Generale este 10,00-18.00.

În acest sens se va reveni în presa locală sau pe site-ul filialei cu un anunț de modificare a intervalului orar și a locației, după caz.

Anunțul va face referire la convocarea publicată anterior în presă. Acest anunț NU constituie o nouă convocare ci doar o modificare a intervalului orar și a locației (unde este cazul) menționate în convocarea deja publicată.

În aceste condiții, având în vedere prevederile art. 34, alin. (3) din OG 65/1994, republicată, cu completările și modificările ulterioare, ținând totodată cont de faptul că la a doua convocare, Adunarea Generală se va desfășura în intervalul orar 10.00-18.00 se consideră că Adunarea Generală este legal constituită indiferent de numărul membrilor participanți.

Pentru înscriere, membrii eligibili care doresc sa participe la lucrările Adunării Generală vor avea acces la un formular online.

După înregistrarea pe formularul online, membrii eligibili își vor crea cont pe platforma online prin intermediul căreia se vor desfășura lucrările Adunării Generale.       

Acces online Începând cu ora 08,30 se va acorda acces la platforma online pe baza înscrierilor din formularul online.
Accesul se va acorda doar persoanelor care se vor putea identifica video și pot prezenta un act de identitate.
Secretariatul va verifica actele de identitate ale membrilor care vor participa online la lucrările Adunării Generale.

La ora 09,30 președintele Consiliului filialei și membrii Consiliului filialei  vor deschide Adunarea Generala utilizând platforma online și se va da citire procesului verbal  privind statutaritatea elaborat de cenzorul filialei sau de altă persoană desemnată de membrii prezenți online la Adunarea Generală.

În cazul în care nu se poate asigura cvorumul necesar pentru desfășurarea Adunării Generale începând cu ora 09,30, lucrările acesteia se vor relua la ora 10,00,  la a doua convocare.

În intervalul orar 09,30-10,00 secretariatul va asigura posibilitatea accesului la platforma online pentru membri, pe baza actului de identitate.

La ora 10,00 președintele Consiliului filialei  împreună cu membrii Consiliului filialei vor deschide Adunarea Generală, utilizând platforma online și se va da citire procesului verbal  privind statutaritatea elaborat de cenzorul filialei sau de altă persoană desemnată de membrii prezenți online la Adunarea Generală.
După declararea statutarității întrunirii Adunării Generale, se vor prezenta materialele de pe Ordinea de zi.

Pe parcursul prezentării online a materialelor, nu se va mai permite accesul altor membri.

Membrii vor avea posibilitatea sa adreseze întrebări prin chat.
Ulterior prezentării online, membrii vor putea consulta materialele de pe ordinea de zi prin intermediul platformei online.

Votul trebuie să fie personal.

În acest sens fiecare membru care are acces la platformă, inclusiv video, își exprimă în mod deschis, votul.
Procesul de vot va continua până la ora 18,00

Lucrările Adunării Generale sunt înregistrate video și audio prin intermediul platformei. 

La sfârșitul zilei se va întocmi un proces verbal al Adunării Generale, care se va transmite la aparatul central, în termen de o zi lucrătoare.

Prezenta procedură este obligatorie pentru toate filialele care își vor desfășura Adunarea Generală, începând cu data de 23 martie 2020.

Măsurile și modificările ce vor fi impuse și care vor apărea pe parcurs, vor fi transmise în timp util către dvs. 

  • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate