Prin prezenta vă rugăm să actualizați opțiunile alese pe anul 2020, prin completarea fișei link și transmiterea lor la adresa rita.kiss@ceccarharghita.ro, până la data de 15 februarie 2020.

Dorim să vă informăm asupra faptului că Raportul de activitate pe anul 2019 și Declarația privind forma de desfășurare a profesiei în anul 2020, pot fi descărcate de pe platforma raport.ceccar.ro, utilizând datele de identificare obținute în anul 2018.

În conformitate cu Procedura privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei a „Listelor experţilor contabili pe specializări”, până la data de 15 februarie 2020, toți membrii experți contabili judiciari trebuie să își depună fișa de opțiuni și să obțină viza de exercitare a profesiei pentru anul 2020.

  • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate