Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine în sprijinul membrilor, în vederea îmbunătățirii serviciilor profesionale pe care experții contabili și contabilii autorizați le oferă clienților, prin organizarea unor cursuri de pregătire teoretică și practică privind un subiect de mare actualitate: tratamentul corect al TVA privind operațiunile intracomunitare de livrări de bunuri.

Potrivit reglementărilor în domeniu, începând cu data de 1 ianuarie 2020, intră în vigoare Directiva 1.910/2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind TVA și Regulamentul pe punere în aplicare (UE) nr. 2018/1.912 al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare.

Având în vedere prevederile legislative amintite, cursul intitulat Noutăți fiscale în materie de TVA. Noi reglementări începând cu 1 ianuarie 2020 va aborda aspecte referitoare la:

  • Tratamentul TVA intracomunitar privind:
  • Noile condiții de scutiri pentru operațiunile intracomunitare;
  • Justificarea transportului intracomunitar în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri;
  • Stocuri transmise la dispoziția unui client;
  • Livrări succesive de bunuri;
  • Transferuri și non-transferuri;
  • Locul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii. Reguli generale și reguli particulare. Prestări de servicii pe cale electronică;
  • Alte noutăți în materie de TVA.

De asemenea, aflându-ne la începutul unui nou an fiscal, cu prilejul acestui curs vor fi abordate și alte noutăți legislative în acest domeniu, atât de utile profesioniștilor contabili.

Cursurile sunt interactive și cuprind exemple practice. La finalul cursului, membrii CECCAR care au participat la curs vor primi prezentarea în format electronic.

La filiala CECCAR Harghita, cursul va avea loc în data de 28 ianuarie 2020, ora 15:00.

Cursurile se vor ține la sediul filialei CECCAR Harghita din Miercurea Ciuc, str. Harghita, nr. 11.

Durata de pregătire pentru aceste cursuri este echivalentul a 20 ore,  care  va cuprinde expuneri cu tema:

Fiscalitate – Noutăți Fiscale în anul 2020 – lector: POPA ADRIANA FLORINA;

Înscrierea la cursurile de dezvoltare profesională continuă se face pe baza cererii de înscriere (atasat), depusă la filială sau semnată și transmisă pe e-mail ceccarharghita@ceccarharghita.ropână în data de 27.01.2020

Programul cursurilor:

Data    De la ora     DisciplinăLector
28.01.2020      15:00 Noutăți fiscale în materie de TVA   Popa Adriana Florina
29.01.2020       10:00Noi reglementări începând cu 1 ianuarie 2020       Popa Adriana Florina
    

Informații suplimentare  se pot  solicita la  numărul de telefon: 0266-315561.

  • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate