Către,
Entitatea publică și Instituțiile publice subordonate

Anul 2019 este marcat de un eveniment important pentru sectorul public. S-au implinit 90 de ani de la prima reglementare a contabilității publice în România, promulgată prin Decretul Regal nr. 2673 / 1929. Apariția Codului Administrativ în anul 2019 subliniează prin prevederile lui formarea și perfecționarea personalului din cadrul autorităților și instituțiilor administrației publice, atât pentru funcționarii publici, cât și pentru personalul contractual și aleșii locali.

Vă invităm să răsfoiți oferta noastră din acest an și în speranța că tematicile propuse vă vor fi de real ajutor și folos  în activitatea dumneavoastră profesională și personală

Vă așteptăm la cursuri !

Cu apreciere,

Echipa CECCAR Filiala Harghita.

În perioada 19–22 noiembrie 2019 se organizează cursurile de pregătire/perfecționare profesională pentru sectorul public, al căror scop este de a sprijini formarea profesională a personalului contractual și a funcționarilor publici din cadrul instituțiilor şi autorităților publice din județ, de a pune în valoare competențele acestora și de a contribui la creșterea gradului de performanță și calitate în sectorul public.

Cursurile de pregătire/perfecționare profesională a personalului contractual și a funcționarilor publici din administrația publică, ediția a XIX-a, vor avea loc în orașul  Băile Tușnad, Hotel OZONE (http://www.o3zone.ro) și se vor desfășura sub deviza: DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIONALĂ – LUCRU ÎN ECHIPĂ: MANAGEMENT FINANCIAR BUGETAR, ACHIZIȚII PUBLICE.

Principalele teme care se vor aborda sunt:

 • Controlul financiar preventiv. Instrument al managementului financiar-bugetar;
 • Achiziții publice, modificări aduse Legii nr. 99 / 2016 și Legii nr. 101 / 2016;
 • Contabilitatea în instituțiile publice; Raportarea situațiilor financiare, buget, gestiune financiară, Raportare FOREXEBUG;
 • Noutăți legislative. Aplicații practice și studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.

Cursul este susținut de:

 • Specialiști cu experiență practică în domeniul contabilității și controlului financiar din cadrul M.F.P.d-ul Petre Crișan, d-ul Paul Soviani și Octavian Constantin.
 • Conducătorii și sau reprezentanții a instituțiilor publice de seamă din județ.

Grupul țintă:

 • Temele de perfecționare mai sus menționate se adresează funcționarilor publici, personalului contractual din cadrul instituțiilor şi autorităților publice, aleșilor locali; persoanelor implicate direct sau indirect în activităţile vizate de tematica acestora, precum şi persoanelor interesate de domeniile tematice respective.

Atestarea formării:

La finalul cursurilor se va susține un test de verificare a cunoștințelor și se vor elibera certificate de absolvire de pregătire profesională care atestă și îndeplinirea obligației anuale de perfecționare profesională continuă și a pregătirii profesionale a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv.

Plata:

Tariful de perfecționare și tariful de servicii conexe (cazare și masa) se  va achită prin virament în contul C.E.C.C.A.R. Filiala Harghita, cod fiscal RO 7426179, Cont IBAN RO96 RNCB 0152 0441 8094 0001 deschis la BCR Miercurea Ciuc. Participarea la cursul de perfecționare nu este condiţionată de cazare și masa, fiecare participant are libertatea de a alege alte unități de cazare cu mențiunea că derularea efectivă a cursurilor va avea loc în locațiile prezentate.

 1. Taxă de perfecționare: 720 lei cu TVA /participant (idem anul 2018)
 2. Taxă servicii conexe: 1070 lei cu TVA /participant.
 3. Taxă servicii conexe: 1355 lei cu TVA/participant, cazare  cameră single.

Serviciile conexe  includ cazarea pe trei nopți și masa pe perioada desfășurării cursurilor.

Înscierea la curs:

Înscrierea la curs se face cu minim 7 zile înaintea începerii cursului, prin completarea modelului de cerere tip (anexat). Cererea individuală de înscriere se transmite completată și scanată: la adresa de e-mail ceccarharghita@ceccarharghita.ro sau prin fax: 0266-315561.

IMPORTANT! Pentru evitarea oricăror probleme referitoare la înscriere, verificați telefonic primirea cererii de înscriere la numărul de telefon 0266-315561. Data limită de trimitere a acestora este 15 noiembrie 2019, (pentru situații excepționale ne puteți contacta telefonic pentru a soluționa problemele apărute ).

IMPORTANT! Trimiterea cererii individuale de înscriere vă asigură ocuparea locului la curs, dar înscrierea definitivă este considerată numai dacă s-a efectuat plata taxei de participare cu cel puțin 7 zile înainte de începerea cursului, adică 15 noiembrie 2019. Pentru CONFIRMAREA PLĂȚII vă rugăm să ne transmiteți copii scanate ale OP-urilor/ extraselor de cont pe e-mail sau pe fax (cu precizarea numelui participantului/ participanților).

Înregistrarea participanților

Înregistrarea participanților va avea loc în data de 19 noiembrie 2019, între orele 9,00-10,00 în holul Hotel OZONE, unde cursanții vor primi îndrumări și programul de desfășurare al cursurilor.

Participanții sunt rugați să prezinte la cazare CI/BI

-IMPORTANT! Cazarea se va face în regim double (2 persoane în cameră). Pentru acest motiv, în cazul în care aveți preferințe, vă rugăm să ne comunicați cu cine doriți să fiți cazat/ă.

Ocuparea camerelor se va face în ordinea sosirii, la receptia hotelului și numai personal pe  baza BI/CI.

Vă atenționăm că în cazul în care ați rezervat locul pentru un/o coleg/colegă cu care doriți să fiți cazat/ă, iar persoana  nu se prezintă la recepția hotelului în prima zi, dvs sunteți obligat să achitati diferență de taxa la  cazare în regim single.

Obiectivul general al cursului este formarea și perfecționarea unui Corp elitist, pregătit să facă față provocărilor modificărilor legislative dar și acelora provenite în societate din evoluția tehnologocă, logistică și a standardelor de calitate la nivel comunitar și internațional.

Cu deosebită considerație,
PREȘEDINTE,
ec.Gencsi Mihaly

Pentru descărcarea cererii de înscriere la curs puteți să accesați link-ul:
https://drive.google.com/open?id=1VLq3rWtsiadEDX0teqbB0z25whxAx5oo

 • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate