Prin prezenta dorim să vă informăm că potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, art.3 “Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili și contabilii autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (…) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.”

De asemenea, potrivit art.1 pct. A.1 din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019 “în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”.

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC în anul 2019, începând cu data de 01.01.2020, orele de curs restante aferente anilor anteriori, se vor plăti, în conformitate cu tarifele ce urmează a fi stabilite de Consiliul superior.

Președinte

Consiliul Filialei CECCAR Harghita

EC. Gencsi Mihaly

  • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate