Prin prezenta dorim să vă informăm că toți membrii, care în urma ocupării unor funcții care sunt în incompatibilitate cu exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat, și doresc să fie încadrați pe anul 2019, în categoria membrilor inactivi, au obligația depunerii la sediul filialei CECCAR Harghita (personal sau prin email) al următoarelor documente, până la data de 10 februarie 2019.

  1. Cerere semnată, prin care solicitați să fiți încadrați în statutul de membru inactiv, datorită funcției pe care o dețineți
  2. Adeverința de la locul de muncă, din care reiese că pe baza fișei postului, funcția pe care o dețineți este în incompatibilitate cu exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat
  3. Declarația de incompatibilitate (click aici), completată și semnată

Cererile dvs. vor fi analizate în ședința Biroului Permanent al Consiliul Filialei Harghita ce va avea loc în luna februarie, după care veți primi o înștiințare privind aprobarea/refuzul cererii dvs.

Rapoartele anuale le puteți descărca de pe platforma raport.ceccar.ro, utilizând username-ul și parola obținută anul trecut, și le veți completa alegând tip Inactiv, iar cotizaţia aferentă acestui tip de membru este 150 lei/an, în cazul în care depunerea raportului și plata cotizației va fi efectuată până la data de 28 februarie 2019, și 250 lei/an, după data de 28 februarie 2019.

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție la sediul filialei, sau prin telefon: 0266-315561.

Președintele Consiliul Filialei CECCAR Harghita

GENCSI MIHALY

  • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate