Perioada Disciplina
Martie Fiscalitate
Contabilitate şi control de gestiune
Doctrină şi deontologie profesională
Standarde profesionale emise de Corp
Aprilie Fiscalitate
Contabilitate şi control de gestiune
Audit şi certificare
Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă
Mai Fiscalitate
IFRS
Doctrină şi deontologie profesională
Standarde profesionale emise de Corp
Iunie Fiscalitate
Contabilitate şi control de gestiune
Doctrină şi deontologie profesională
Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză contabilă
Septembrie Fiscalitate
IFRS
Audit şi certificare
Accesarea fondurilor europene
Octombrie Fiscalitate
IFRS
Audit şi certificare
Expertiză contabilă
  • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate