În perioada 9 – 12 noiembrie 2015 se organizează cursurile de pregătire/ perfecţionare profesională obligatorie pentru sectorul public, la care sunt aşteptaţi economiştii/contabilii din toate instituţiile şi serviciile publice din judeţ, consiliul judeţean, consiliile locale, unităţile de învăţământ, sănătate, cultură şi patrimoniu…

Cursurile de pregătire/ perfecţionare profesională a contabililor din sectorul public, ediţia a-XV-a, va avea loc în oraşul Gheorgheni la Hotel MUREŞ.

Principalele teme care se vor aborda sunt:

  • Standardele Internaţionale în contabilitatea publică
  • Accesarea, utilizarea, controlul şi recuperarea fondurilor europene
  • Angajamente bugetare şi legale
  • Audit public intern şi extern

 

La finalul cursurilor se va susţine un test de verificare a cunoştinţelor şi se vor elibera certificate de absolvire de pregătire profesională care atestă şi îndeplinirea obligaţiei anuale de perfecţionare profesională continuă.

Înregistrarea participanţilor va avea loc în data de 9 noiembrie 2015, între orele 9,00-10,00 în holul „Hotel MUREŞ” unde cursanţii vor primi îndrumări şi programul de desfăşurare al cursurilor.

Costul cursului este de:

920 lei pentru nemembrii CECCAR

720 lei pentru membrii CECCAR

Plata se poate face prin virament în contul CECCAR Filiala Harghita, deschis la Raiffeisen Bank Miercurea   Ciuc, RO02-RZBR-0000-0600-0656-3571 Cod Fiscal: 7426179 sau în numerar la caseria filialei până cel târziu 6 noiembrie 2015.

Informaţii suplimentare puteţi solicita la telefon 0266-315561.

  • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate