Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluării stagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitatea înscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 şi 18 noiembrie 2017, doar stagiarii care vor fi declaraţi admişi.

Recent a fost publicată Hotărârea Curții Europene de Justiție (Camera a doua) C-101/16 din 19 octombrie 2017 în cauza SC Paper Consult SRL împotriva Direcției Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca și Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud.

Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent o Decizie prin care România este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în monedă națională a 88.500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării.

Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ar putea fi actualizate, potrivit unui proiect legislativ pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

IFAC a publicat un nou articol bazat pe rezultatele Chestionarului global pentru PMM-uri realizat la finalul anului 2016

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare și completare a Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.

Având în vedere că la CECCAR Filiala Covasna a fost organizat un seminar privind detașarea și delegarea salariaților din Romania în statele UE, aliniere la Directiva 96/71/CE a parlamentului European ; Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului, respectiv Regulamentul UE nr.2024/2014 privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare ,,Regulamentul IMI”, vă solicităm părerea dacă sunteți dispuși să participați.

Inscriere curs -150 locuri

Lisa participanti curs

Vă informăm că în data de 9 octombrie 2017 cu începere de la ora 16.00 va avea loc la sediul filialei CECCAR Harghita, întâlnire cu membrii la care se vor discuta aspecte legate de noutățile fiscale actuale ( ex. SPLIT TVA).

Potrivit art. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 11 și 18 noiembrie a.c., examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat.

În perioada 25-26 septembrie 2017 a avut loc la Londra, Conferința IASB cu normalizatorii mondiali de standarde, eveniment la care CECCAR a participat prin reprezentatul său, dl Marcel Vulpoi, coordonator al Comitetului de revizuire IFRS BV 2017.

Evaluarea pentru raportare financiară și evaluarea pentru impozitarea clădirilor, conform noului cod fiscal” , Joi, 5 octombrie, Hotel Novotel, București

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în perioada 10-13 octombrie 2017 se organizează cursuri pentru membrii, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judeţ.

Filiala Harghita a CECCAR invită membrii în data de 28 septembrie 2017, la ora 11.00 la sediul său din Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 11 pentru a participa la întâlnirea cu următoarea temă: Ordonanta guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA.

Forumul Național al Practicilor Mici și Mijlocii, ediția a VIII-a, se desfășoară astăzi, 22 septembrie, la Hotel Sheraton, Platinum Ballroom, din București. Tema din acest an este Gândirea integrată – plusvaloare pentru PMM-uri.

Sărbătorim, astăzi, profesia de contabil, o profesie de tradiție a cărei reprezentare îi revine Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR.

Accountancy Europe (ACE) a anunțat lansarea paginii Technology Hub, un portal în care sunt prezentate inițiativele din domeniul tehnologiei cu rolul de a promova activitatea profesională și dezbateri privind dezvoltările tehnologice.

  • Primirea și înregistrarea participanților
  • Mesaje ale reprezentanților instituțiilor și autorităților publice și ai mediului de afaceri
  • Panel de discuții: Profesia contabilă – azi și în viitor
  • Topul local al celor mai buni membri CECCAR ai filialei
  • Povești de succes în profesia contabilă (dacă este cazul)
  • Ceremonia de acordare a unor distincții de merit
  • Socializare, relaționare, networking

Vă invităm la manifestările şi recepţia organizată cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a Contabilului Român ediţia a XIII-a - cu tema ”Profesia contabilă azi și în viitor”.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de Specialist în relații publice.

În zilele de 14 și 15 august 2017 nu este program de lucru.

Activitatea se va relua pe data de 16 august 2017, cu următorul program:

În data de 16 august 2017 între orele 8.00-18.00 În data de 17 august 2017 între orele 8.00-17.00 În data de 18 august 2017 între orele 8.00-16.00 În data de 21 august 2017 între orele 8.00-18.00

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și Consiliul Internațional pentru Raportarea Integrată (IIRC) au publicat, în data de 2 august 2017, documentul Crearea de valoare pentru IMM-uri prin intermediul raportării integrate: beneficiile raportării integrate, care evidențiază beneficiile pe care le pot obține IMM-urile și profesioniștii contabili care le deservesc prin intermediul gândirii și raportării integrate.

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a V-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate și raportare financiară, contabilitate managerială și Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.

Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017, prin care a fost modificat, la începutul acestui an, Codul fiscal, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017.

În continuarea documentului de poziție din 2015 referitor la rolul profesioniștilor contabili în impozitare, Accountancy Europe a publicat în data de 20 iulie 2017 un nou document pe această temă, structurat sub formă de întrebări și răspunsuri

Etapă importantă în cariera oricărui profesionist contabil membru CECCAR, promovarea examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat reprezintă o provocare pentru orice stagiar.

În cadrul Conferinței Anuale a Institutului Autorizat de Finanțe Publice și Contabilitate (CIPFA) care a avut loc în 12-13 iulie 2017 la Manchester, Marea Britanie, Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și CIPFA au anunțat lansarea Indexul privind răspunderea financiară din sectorul public.

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în zilele de 18 și 27 iunie 2017 se organizează cursuri pentru membrii, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judeţ.

În Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ce modifică și completează OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România.

În perioada 3-4 iulie 2017, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public a organizat la Winterthur, Elveția, a doua ediție a Forumului dedicat normalizatorilor naționali de standarde pentru sectorul public.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează urgent concurs la sediul Aparatului Cental al C.E.C.C.A.R. din București, str. Intararea Pielari nr. 1, sector 4 , în vederea ocupării postului , de paznic.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Aparatului Cental al CECCAR din București, str. Intarrea Pielari nr. 1, sector 4 , în vederea ocupării postului de economist in economie generală.

În urma demersurilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România privind îmbunătățirea legislației naționale care reglementeaza profesia de expert contabil si cea de contabil autorizat, marți, 20 iunie a.c., în plenul Camerei Deputaților s-a adoptat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative

În ședința Camerei Deputaților de marți, 20 iunie a.c., a fost adoptat proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Hunedoara din localitatea Deva str. Bd. 22 Decembrie nr. 69, jud. Hunedoara , în vederea ocupării postului de auditor de calitate.

Gestionarea practicilor: cabinetele de contabilitate de mici dimensiuni dețin un avantaj în fidelizarea angajaților

Într-un recent articol publicat în International Accounting Bulletin, Svetlana Klimenko, specialistă în management financiar la Banca Mondială, și Daniel Nogueira-Budny, specialist în guvernanță și reforma sectorului public în cadrul Băncii Mondiale, analizează situația actuală a gestionării sectorului public la nivel mondial și vin cu câteva recomandări pentru îmbunătățirea performanței și eficienței acestui sector.

Conform IFAC—Federaţia Internaţională a Contabililor—stabilitatea și transparenţa economică globală, precum și recâștigarea încrederii publicului vor crește semnificativ dacă va exista un efort determinat din partea G20 în vederea unei guvernări mai solide în toate sectoarele de activitate.

În mai 2016, Accountancy Europe a publicat un document denumit Prospect simplificat pentru IMM-uri, elaborat în colaborare cu două grupuri de firme de contabilitate: Grupul European de Contact (ECG) și Grupul European al Rețelelor și Asociațiilor Internaționale de Contabilitate (EGIAN).

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Constanta din localitatea Constanta str. Cuza Voda nr 29, judetul Constanta în vederea ocupării postului de Șef birou administrativ în cadrul Filialei CECCAR Constanta

Standardul IFRS 9 Instrumente financiare urmează să intre în vigoare în martie 2018

Camera Auditorilor din Ungaria (MKVK) a aniversat 20 de ani de existență cu ocazia organizării Conferinței anuale care a avut loc la Budapesta

Accountancy Europe a publicat un nou document din seria Cogito, o selecție de publicații gândită să aducă noi idei și perspective

Lideri și factori de decizie din toate sectoarele societății civile se reunesc în fiecare an la Paris pentru a dezbate cele mai presante provocări economice și sociale cu care se confruntă societatea.

Asociația Contabililor din Polonia (SKwP) a organizat Congresul cu tema „Contabilitate – viziunea asupra viitorului” în perioada 5-6 iunie 2017 în Varșovia, sub patronajul Ministerului Finanțelor din Polonia.

În data de 31 mai 2017, Accountancy Europe a organizat o nouă ședință a Rețelei pentru comunicare care reunește responsabili și experți din partea organismelor membre din Europa

  • Powered by MiniWeb 2012-2017 - CECCAR Toate drepturile rezervate