Cetăţenii care deţin o calificare acordată de către o autoritate competentă, recunoscută la nivel internaţional, precum şi persoanele care deţin titlul de doctor în domeniile finanţe/contabilitate beneficiază, în temeiul legislaţiei în vigoare, de posibilitatea recunoaşterii titlului profesional...

În perioada 10-13 martie a.c. membrii IPSASB, printre care și reprezentatul profesiei contabile din România, s-au reunit la Santiago (Chile) pentru a discuta cele mai recente proiecte ale Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate din Sectorul Public.

Nota de informare privind Lista candidaţilor care au îndeplinit condiţiile de eligibilitate pentru alegerile de preşedinte filială, mandatul 2016 - 2020

Federația Experților Contabili Europeni a organizat, în data de 18 februarie a.c. Reuniunea Forumului Practicilor Mici și Mijlocii cu tema „Viitorul PMM-urilor într-o societate globală”. La acest eveniment au participat, ca invitați speciali, și membri ai Comitetului PMM al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC). Reprezentatul CECCAR în Forumul PMM al FEE a fost prezent, de asemenea, la lucrările de la […]

FEE organizează Ziua Fiscalității „Viitorul în politica fiscală: Un aspect pentru societatea în ansamblu” în data de 29 aprilie 2015 la Bruxelles. Dată fiind importanța strategică a fiscalității în profesia contabilă, în special în mediul economic și politic actual, vorbitorii prezenți la acest eveniment sunt la cel mai înalt nivel decizional.

Potrivit pct. 67 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CECCAR, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, “Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte”. În acest sens în perioada ianuarie-aprilie 2015, la nivelul filialei CECCAR Harghita se vor […]

În ziua de 26 februarie 2015, începând cu orele 13.00 în sala de curs al filialei (Miercurea Ciuc, Str. Harghita, Nr. 11) va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Harghita a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (C.E.C.C.A.R.) filiala Harghita, organizează un seminar pe probleme de fiscalitate în data de 21 februarie 2015, orele 10 cu temele...

image001 image002

Vă reamintim că în baza OG. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, Normele C.E.C.CA.R. nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor şi Metodologia de stabilire a cotizaţiilor de membru, viza de exercitare a profesiei pe anul 2015 se acordă până la data de 31 ianuarie 2015 pentru membrii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii...

Accesul cetăţenilor care vor să profeseze pe teritoriul altui stat este dificil fiind condiţionat, în cele mai multe cazuri, de un proces de echivalare a diplomelor, precum şi de susţinerea eventualelor examene de diferenţă.

Congresul Mondial al Contabililor are loc o dată la patru ani, sub egida IFAC, și reprezintă cel mai prestigios eveniment de pe agenda mondială a profesiei contabile, reunind lid eri ai profesiei, inclusiv profesioniști din firme publice de contabilitate...

În conformitate cu Normele 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, Expertizele contabile judiciare sunt efectuate de experţii contabili, membri ai Corpului, înscrişi în GEJ Înscrierea în GEJ se poate solicita de către membrii activi ai Corpului, experţi contabili, care au viza la zi, în urma susţinerii şi promovării unui test de verificare a cunoştiintelor -îndeplinind cumulativ condiţiile prevăzute […]

Temele editiei curente: Bilanţul a 40 ani de funcţionare a asociaţiilor autorizate, Punerea în practică a diversităţii lingvistice, Notă de informare a OECD pe tema eroziunii fiscale, Lucrări recomandate de Asociaţia Francofonă de Contabilitate

Mély megdöbbenéssel vettünk tudomást az újtusnádi
KONCZ PIROSKA
kolléganőnk hirtelen haláláról.
Ezúton fejezzük ki részvétünket családjának,
a Hargita megyei könyvszakértők és könyvelők testülete részéről.

---

Un pios si ultim omagiu aducem colegei nostre
KONCZ PIROSKA
Sincere condoleante familiei indurerate.
Odihneasca-se in pace!
Colectivul CECCAR Filiala Harghita

LISTA CANDIDAŢILOR PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL CONSILIUL SUPERIOR AL C.E.C.C.A.R.

Pentru informaţii complete accesaţi link-urile de mai jos | Consultarea PCAOB privind auditul valorii juste | Comunicare "întrebări/răspunsuri" ale Uniunii Europene la reforma de audit | Sinteza anchetei privind rolul modelului economic în situaţiile financiare

„În data de 17 octombrie 2014 se va organiza Conferinţa Naţională extraordinară a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, pentru alegerea preşedintelui Consiliului Superior al CECCAR. Declaraţiile de candidatură pentru funcţia de preşedinte al CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului, se depun sau se trimit la aparatul central al Corpului, până la data de 27 septembrie 2014”

Declaratie candidatura presedinte

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă, şi obligatorie în perioada 30 septembrie -03 octombrie 2014. se organizează cursuri pentru membrii, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judeţul Harghita.

21 Septembrie 2014
Prilej de aniversare pentru toţi profesioniştii contabili din România, membri ai CECCAR sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei cu toţii vom sărbători în 21 septembrie a.c. cea de-a X-a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român
- Mai departe...

Corpul Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) organizează o dată la doi ani Congresul profesiei contabile din România, eveniment de amploare, cu participare la nivel naţional şi invitaţi ai organismelor profesionale internaţionale.

Ghid privind delegarea, supravegherea şi revizuirea dosarelor publice de către CSOEC Franţa pe site-ul
Raportul lui Jacques Attali despre francofonia economică

Buletin de Actualitate Internationala 3 septembrie 2014

Standarde mondiale de schimb automat de informaţii fiscale publicate de OECD, Noul regulament european de contabilitate naţională - Descarcă [PDF]

Ghid pentru identificarea operaţiunilor financiare susceptibile de a fi asociate cu acte de corupţie... Publicaţie europeană despre i-cloud...

Filialele CECCAR din ţară vor primi, în aproximativ o săptămână, „Ghidul pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”, Ediţia a III-a, revizuită.

Pentru informaţii complete accesaţi link-urile de mai jos

În data de 29 iulie 2014 va avea loc începând cu ora 13,00 întâlnirea cu membrii filialei, în sala de curs George Bariţiu al sediului filialei CECCAR Harghita

Mély megdöbbenéssel vettünk tudomást a csíkszeredai
PÉTER MÁRIA
kolléganőnk hirtelen haláláról.
Ezúton fejezzük ki részvétünket családjának,
a Hargita megyei könyvszakértők és könyvelők testülete részéről.

---------------------------

Un pios si ultim omagiu aducem colegei nostre
PETER MARIA
Sincere condoleante familiei indurerate.
Odihneasca-se in pace!
Colectivul CECCAR Filiala Harghita

Ministerul Finanţelor Publice a postat pe site, la rubrica Transparenţă decizională, Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

Vă rugăm să găsiţi ataşat, spre informare, Buletinul de Actualitate ce cuprinde noutăţi internationale.

Vă rugăm să găsiţi ataşat două ediţii ale Buletinului de Actualitate

Vă rugăm să găsiţi ataşat Buletinul de Actualitate

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă, în ziua de 11 iunie 2014 începând cu ora 1400 se organizează seminarul cu tema: Contabilitatea de gestiune în asociaţiile composesorale pentru profesionişti, membrii şi nemembrii CECCAR din judeţ.

Vă rugăm să găsiţi ataşat Buletinul de Actualitate.

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă, şi obligatorie în perioada 02-05 iunie 2014. se organizează cursuri pentru membrii, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judeţul Harghita.

Vă rugăm să găsiţi ataşat, spre informare, Buletinul de Actualitate ce cuprinde noutăţi internationale. Noutati IFAC Buletin Actualitate Internationala 17 apr

În calitate de Preşedinte al Fundaţiei Măreţie şi Talent şi Director General al CECCAR, Daniela Vulcan, fondatorul RadioLight, face un nou pas spre a susţine atât tinerii profesionişti talentaţi cât şi pe cei cu experienţă.


Sărbători fericite încărcate de lumină, seninătate, bucurie şi dragoste!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk !

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă, şi obligatorie în perioada 05-08 mai 2014 se organizează cursuri pentru experţi contabili, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judeţ.

Vă rugăm să găsiţi ataşat, spre informare, precum şi spre mediatizare pe site-ul filialei şi către membri, Buletinul de Actualitate ce cuprinde noutăţi internationale.

Va informam ca 31 ianuarie 2014 a fost termenul limita de depunere a Raportului anual de activitate pe anul 2013, achitarea cotizatiilor profesionale (fixe si variabile), in vederea obtinerii vizei anuale de exercitare a profesiei si eliberarea parafei de lucru cu valabilitate anuala.

CECCAR lansează o invitație publică tuturor entităților care beneficiază de serviciile prestate de experţii contabili (cabinetele de contabilitate) de a răspunde la un chestionar în care sunt adresate nevoile IMM-urilor în raport cu serviciile contabile prestate de PMM-uri.

Vă rugăm să găsiţi ataşat, spre informare,  Buletinul de Actualitate ce cuprinde noutăţi internationale. Buletin de Actualitate Internationala 18 martie

În data de 14 martie 2014, la Bucuresti, a avut loc Conferinta Nationala de dare de seama si alegeri a expertilor contabili si contabililor autorizati din România, organizata potrivit legii, cu urmatoarea ordine de zi:

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă, şi obligatorie în perioada 31 martie- 03 aprilie 2014. se organizează cursuri pentru contabilii autorizaţi, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judeţ.

Vă rugăm să găsiţi ataşat, spre informare, precum şi spre mediatizare pe site-ul filialei şi către membri, Buletinul de Actualitate.

Dorim tuturor doamnelor si domnisoarelor membri filialei Harghita La multi ani de 8 martie

Vă rugăm să găsiţi ataşat, spre informare, precum şi spre mediatizare pe site-ul filialei şi către membri, Buletinul de Actualitate.

Vă rugăm să găsiţi ataşat, spre informare, precum şi spre mediatizare pe site-ul filialei şi către membri, Buletinul de Actualitate.

În data de 11 MARTIE 2014 cu începere de la ora 14.00, va avea loc întâlnirea lunară cu membrii filialei. Vor fi prezentate noutăţile legislative în domeniul contabil şi fiscal şi alte subiecte de interes. Menţionăm că acestă întâlnire este gratuită, iar materialele prezentate vor fi puse la dispoziţia participanţilor.

  • Powered by MiniWeb 2012 - CECCAR Toate drepturile rezervate