Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de Specialist în relații publice.

În zilele de 14 și 15 august 2017 nu este program de lucru.

Activitatea se va relua pe data de 16 august 2017, cu următorul program:

În data de 16 august 2017 între orele 8.00-18.00 În data de 17 august 2017 între orele 8.00-17.00 În data de 18 august 2017 între orele 8.00-16.00 În data de 21 august 2017 între orele 8.00-18.00

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și Consiliul Internațional pentru Raportarea Integrată (IIRC) au publicat, în data de 2 august 2017, documentul Crearea de valoare pentru IMM-uri prin intermediul raportării integrate: beneficiile raportării integrate, care evidențiază beneficiile pe care le pot obține IMM-urile și profesioniștii contabili care le deservesc prin intermediul gândirii și raportării integrate.

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a V-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate și raportare financiară, contabilitate managerială și Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.

Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017, prin care a fost modificat, la începutul acestui an, Codul fiscal, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017.

În continuarea documentului de poziție din 2015 referitor la rolul profesioniștilor contabili în impozitare, Accountancy Europe a publicat în data de 20 iulie 2017 un nou document pe această temă, structurat sub formă de întrebări și răspunsuri

Etapă importantă în cariera oricărui profesionist contabil membru CECCAR, promovarea examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat reprezintă o provocare pentru orice stagiar.

În cadrul Conferinței Anuale a Institutului Autorizat de Finanțe Publice și Contabilitate (CIPFA) care a avut loc în 12-13 iulie 2017 la Manchester, Marea Britanie, Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și CIPFA au anunțat lansarea Indexul privind răspunderea financiară din sectorul public.

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în zilele de 18 și 27 iunie 2017 se organizează cursuri pentru membrii, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judeţ.

În Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ce modifică și completează OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România.

În perioada 3-4 iulie 2017, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public a organizat la Winterthur, Elveția, a doua ediție a Forumului dedicat normalizatorilor naționali de standarde pentru sectorul public.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează urgent concurs la sediul Aparatului Cental al C.E.C.C.A.R. din București, str. Intararea Pielari nr. 1, sector 4 , în vederea ocupării postului , de paznic.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Aparatului Cental al CECCAR din București, str. Intarrea Pielari nr. 1, sector 4 , în vederea ocupării postului de economist in economie generală.

În urma demersurilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România privind îmbunătățirea legislației naționale care reglementeaza profesia de expert contabil si cea de contabil autorizat, marți, 20 iunie a.c., în plenul Camerei Deputaților s-a adoptat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative

În ședința Camerei Deputaților de marți, 20 iunie a.c., a fost adoptat proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Hunedoara din localitatea Deva str. Bd. 22 Decembrie nr. 69, jud. Hunedoara , în vederea ocupării postului de auditor de calitate.

Gestionarea practicilor: cabinetele de contabilitate de mici dimensiuni dețin un avantaj în fidelizarea angajaților

Într-un recent articol publicat în International Accounting Bulletin, Svetlana Klimenko, specialistă în management financiar la Banca Mondială, și Daniel Nogueira-Budny, specialist în guvernanță și reforma sectorului public în cadrul Băncii Mondiale, analizează situația actuală a gestionării sectorului public la nivel mondial și vin cu câteva recomandări pentru îmbunătățirea performanței și eficienței acestui sector.

Conform IFAC—Federaţia Internaţională a Contabililor—stabilitatea și transparenţa economică globală, precum și recâștigarea încrederii publicului vor crește semnificativ dacă va exista un efort determinat din partea G20 în vederea unei guvernări mai solide în toate sectoarele de activitate.

În mai 2016, Accountancy Europe a publicat un document denumit Prospect simplificat pentru IMM-uri, elaborat în colaborare cu două grupuri de firme de contabilitate: Grupul European de Contact (ECG) și Grupul European al Rețelelor și Asociațiilor Internaționale de Contabilitate (EGIAN).

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Constanta din localitatea Constanta str. Cuza Voda nr 29, judetul Constanta în vederea ocupării postului de Șef birou administrativ în cadrul Filialei CECCAR Constanta

Standardul IFRS 9 Instrumente financiare urmează să intre în vigoare în martie 2018

Camera Auditorilor din Ungaria (MKVK) a aniversat 20 de ani de existență cu ocazia organizării Conferinței anuale care a avut loc la Budapesta

Accountancy Europe a publicat un nou document din seria Cogito, o selecție de publicații gândită să aducă noi idei și perspective

Lideri și factori de decizie din toate sectoarele societății civile se reunesc în fiecare an la Paris pentru a dezbate cele mai presante provocări economice și sociale cu care se confruntă societatea.

Asociația Contabililor din Polonia (SKwP) a organizat Congresul cu tema „Contabilitate – viziunea asupra viitorului” în perioada 5-6 iunie 2017 în Varșovia, sub patronajul Ministerului Finanțelor din Polonia.

În data de 31 mai 2017, Accountancy Europe a organizat o nouă ședință a Rețelei pentru comunicare care reunește responsabili și experți din partea organismelor membre din Europa

Din acest an, buletinul de știri trimestrial al IAAER distribuit prin email va înlocui COSMOS Accountancy Chronicle ca principal canal de comunicare a știrilor IAAER către membrii săi.

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată privind deductibilitatea TVA aferenta achizițiilor de contribuabilii “inactivi”.

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în zilele de 12 și 13 iunie 2017 se organizează cursuri pentru membrii, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judeţ.

În perioada 01.06.2017-05.06.2017 inclusiv nu se lucrează, iar programul de lucru în perioada 06.06.-09.06.2017, va fi între 8.00-18.00.

Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7 al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.

Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzând informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității este de 15 zile de la publicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a emis recent standardul IFRS 17Contracte de asigurare care va veni să înlocuiască IFRS 4 Contracte de asigurare începând cu anul 2021.

Potrivit art. 26 din O.G. 65/1994 persoanele fizice străine pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, dacă...

O bază solidă de cunoștințe financiare atribuie populației șansele schimbării în bine a mentalității și a nivelului de trai.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) este organismul profesional care gestionează profesia contabilă din România.

Condiţiile generale pentru persoana care de participă la concurs: are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; ...

Vă informăm că în data de 8 mai 2017 cu începere de la ora 16.00 va avea loc, la sediul Filialei CECCAR Harghita, întâlnire cu membrii la care se vor discuta aspecte legate de impozitul specific și închiderea exercițiului financiar 2016.

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în zilele de 9, 10 și 12 mai 2017 se organizează cursuri pentru membrii, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judeţ.

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în zilele de 4 și 5 mai 2017 se organizează cursuri pentru membrii, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judeţ.

În data de 21.04.2017, a fost încheiat protocolul privind recunoşterea cursurilor de pregătire profesională organizate de către C.E.C.C.A.R. şi Camera Consultanţilor Fiscali.

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în zilele de 26-27 aprilie 2017 se organizează cursuri pentru membrii, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judet

În data de 14.04.2017, programul de lucru la Filiala Harghita este până la ora 12,00 iar activitatea se va relua pe data de 18.04.2017, ora 8.00.

Sărbători pascale fericite! - Kellemes Húsvéti ünnepeket!Sărbători fericite încărcate de lumină, seninătate, bucurie şi dragoste!
Colectivul Filialei CECCAR Harghita.

Húsvét Szent Ünnepe alkalmából, CECCAR tagjainak kívánunk békés,
családi körben töltött ünnepeket.

Pentru publicarea in Monitorul Oficial membrii filialei trebuie sa isi indeplineasca integral obligatiile fata de Corp pana la data de 14 aprilie 2017.

  • Powered by MiniWeb 2012-2017 - CECCAR Toate drepturile rezervate