Gestionarea practicilor: cabinetele de contabilitate de mici dimensiuni dețin un avantaj în fidelizarea angajaților

Într-un recent articol publicat în International Accounting Bulletin, Svetlana Klimenko, specialistă în management financiar la Banca Mondială, și Daniel Nogueira-Budny, specialist în guvernanță și reforma sectorului public în cadrul Băncii Mondiale, analizează situația actuală a gestionării sectorului public la nivel mondial și vin cu câteva recomandări pentru îmbunătățirea performanței și eficienței acestui sector.

Conform IFAC—Federaţia Internaţională a Contabililor—stabilitatea și transparenţa economică globală, precum și recâștigarea încrederii publicului vor crește semnificativ dacă va exista un efort determinat din partea G20 în vederea unei guvernări mai solide în toate sectoarele de activitate.

În mai 2016, Accountancy Europe a publicat un document denumit Prospect simplificat pentru IMM-uri, elaborat în colaborare cu două grupuri de firme de contabilitate: Grupul European de Contact (ECG) și Grupul European al Rețelelor și Asociațiilor Internaționale de Contabilitate (EGIAN).

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Constanta din localitatea Constanta str. Cuza Voda nr 29, judetul Constanta în vederea ocupării postului de Șef birou administrativ în cadrul Filialei CECCAR Constanta

Standardul IFRS 9 Instrumente financiare urmează să intre în vigoare în martie 2018

Camera Auditorilor din Ungaria (MKVK) a aniversat 20 de ani de existență cu ocazia organizării Conferinței anuale care a avut loc la Budapesta

Accountancy Europe a publicat un nou document din seria Cogito, o selecție de publicații gândită să aducă noi idei și perspective

Lideri și factori de decizie din toate sectoarele societății civile se reunesc în fiecare an la Paris pentru a dezbate cele mai presante provocări economice și sociale cu care se confruntă societatea.

Asociația Contabililor din Polonia (SKwP) a organizat Congresul cu tema „Contabilitate – viziunea asupra viitorului” în perioada 5-6 iunie 2017 în Varșovia, sub patronajul Ministerului Finanțelor din Polonia.

În data de 31 mai 2017, Accountancy Europe a organizat o nouă ședință a Rețelei pentru comunicare care reunește responsabili și experți din partea organismelor membre din Europa

Din acest an, buletinul de știri trimestrial al IAAER distribuit prin email va înlocui COSMOS Accountancy Chronicle ca principal canal de comunicare a știrilor IAAER către membrii săi.

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată privind deductibilitatea TVA aferenta achizițiilor de contribuabilii “inactivi”.

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în zilele de 12 și 13 iunie 2017 se organizează cursuri pentru membrii, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judeţ.

În perioada 01.06.2017-05.06.2017 inclusiv nu se lucrează, iar programul de lucru în perioada 06.06.-09.06.2017, va fi între 8.00-18.00.

Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7 al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.

Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzând informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității este de 15 zile de la publicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a emis recent standardul IFRS 17Contracte de asigurare care va veni să înlocuiască IFRS 4 Contracte de asigurare începând cu anul 2021.

Potrivit art. 26 din O.G. 65/1994 persoanele fizice străine pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, dacă...

O bază solidă de cunoștințe financiare atribuie populației șansele schimbării în bine a mentalității și a nivelului de trai.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) este organismul profesional care gestionează profesia contabilă din România.

Condiţiile generale pentru persoana care de participă la concurs: are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; ...

Vă informăm că în data de 8 mai 2017 cu începere de la ora 16.00 va avea loc, la sediul Filialei CECCAR Harghita, întâlnire cu membrii la care se vor discuta aspecte legate de impozitul specific și închiderea exercițiului financiar 2016.

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în zilele de 9, 10 și 12 mai 2017 se organizează cursuri pentru membrii, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judeţ.

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în zilele de 4 și 5 mai 2017 se organizează cursuri pentru membrii, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judeţ.

În data de 21.04.2017, a fost încheiat protocolul privind recunoşterea cursurilor de pregătire profesională organizate de către C.E.C.C.A.R. şi Camera Consultanţilor Fiscali.

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în zilele de 26-27 aprilie 2017 se organizează cursuri pentru membrii, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judet

În data de 14.04.2017, programul de lucru la Filiala Harghita este până la ora 12,00 iar activitatea se va relua pe data de 18.04.2017, ora 8.00.

Sărbători pascale fericite! - Kellemes Húsvéti ünnepeket!Sărbători fericite încărcate de lumină, seninătate, bucurie şi dragoste!
Colectivul Filialei CECCAR Harghita.

Húsvét Szent Ünnepe alkalmából, CECCAR tagjainak kívánunk békés,
családi körben töltött ünnepeket.


Mély megdöbbenéssel vettünk tudomást a gyergyóújfalvi
MOLNAR VINCE
kollégánk hirtelen haláláról.
Ezúton fejezzük ki részvétünket családjának,
a Hargita megyei könyvszakértők és könyvelők testülete részéről.

---------------------------

Un pios și ultim omagiu aducem colegului nostru
MOLNAR VINCE
Sincere condoleanțe familiei îndurerate.
Odihnească-se în pace! Colectivul CECCAR Filiala Harghita

Pentru publicarea in Monitorul Oficial membrii filialei trebuie sa isi indeplineasca integral obligatiile fata de Corp pana la data de 14 aprilie 2017.

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în zilele de 11, 12 si 16 martie 2017 se organizează cursuri pentru membrii, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judeţ.

În ziua de 31 martie 2017, ora 13, la sediul filialei CECCAR Harghita, Miercurea Ciuc, str. Harghita, nr. 11, va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei Harghita a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesați link-ul www.raport.ceccar.ro

Pentru a veni în sprijinul membrilor, având în vedere activitatea atipica, deosebit de intensă în perioada 20-27 februarie 2017, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor declarative precum şi pentru a stabili vectorul fiscal al clienţilor care desfăşoară activităţi reglementate de Legea nr. 170/2016 dar şi de modificările introduse în Codul fiscal prin OUG 3/2017 s-a considerat oportun pentru anul 2017 prorogarea termenului de aplicare a facilităţilor financiare si de depunere a Rapoartelor anuale de activitate.

În data de 15 februarie 2017, la sediul CECCAR Filiala Harghita au depus Jurământul membrii noi înscriși ca urmare a examenului de aptitudini din 2016.

Contribuabilii persoane fizice care realizează venituri din profesii liberale au obligaţia să se înregistreze la organul fiscal competent, să declare veniturile şi să plătească impozite, taxe, contribuţii şi alte sume la bugetul general consolidat.

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în zilele de 10, 13 si 14 februarie 2017 se organizează cursuri pentru membrii, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judeţ.

Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015

Academia de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarul membrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitat special pe Jean-Marc Sauve, președintele Consiliului de Stat.

Model declaratie presedinte CECCAR

Accesând link-urile de mai jos veți putea accesa materialele cu privire la acordarea vizei anuale si sistemul de cotizații aprobate de Conferinţa Naţională Extraordinara care a avut loc in data de 09.01.2017

image001

Colectivul filialei CECCAR Harghita urează tuturor membrilor multă sănătate, împliniri şi bucurii alături de cei dragi.
A Hargita Megyei Könyvszakértők és Mérlegképes Könyvelők Testülete (CECCAR)
Áldott Békés Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag Új évet kíván tagjainak.

20161222_14122720161222_141322

Ultimul draft de ROF, care urmează a fi supus validării CS din luna decembrie și aprobării CNE din 9 Ianuarie 2017. Vă rugăm să aveți amabilitatea de al studia și a ne transmite până luni 19 decembrie 2016, propunerile dvs.

În cadrul Conferenței Naționale Extraordinare din data de 09.01.2017, urmează să aprobăm și Regulamentul de Organizare si Funcționare (ROF) revizuit și actualizat.

În ziua de 14.12.2016, ora 12.00, locația sediul Filialei CECCAR Harghita, adresa Miercurea Ciuc, str. Harghita, nr. 11, va avea loc Adunarea generală extraordinară a membrilor Filialei Harghita a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Având în vedere prevederile Normelor nr.1044/2010 privind îmbunătățirea activității de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificările ulterioare, Filiala Miercurea Ciuc organizează testarea pentru înscrierea în Grupul Experților Judiciari în două sesiuni.

  • Powered by MiniWeb 2012 - CECCAR Toate drepturile rezervate