Raportul se completează, se semnează şi se depune de către persoanele fizice, membri activi şi inactivi ai CECCAR. Raportul şi declaraţia se depun o singură dată. În cazul identificării unor erori care presupun modificarea raportului şi/sau a declaraţiei, acestea se redepun în aceleaşi condiţii ca raportul şi declaraţia iniţială bifând opţiunea “Raport anual de activitate rectificativ”.

Vă informăm că CECCAR filiala Harghita, în data de 01 februarie 2018,cu începere de la ora 900  organizează pentru membrii săi un seminar de fiscalitate cu tema: Noi reglementări fiscale din 201

Vă informăm că formularul “Raport de activitate” aferent anului 2017, va fi disponibil începând cu data de 15 ianuarie 2018 pe platforma raport.ceccar.ro.

S-a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

Sărbătorile Crăciunului şi Anului Nou să vă aducă tot ce-i mai bun pe lume, multă iubire, fericire şi prosperitate.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central  din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de consilier președinteCOR 111430 în cadrul filialei București

Pomul de Crăciun, și Filiala CECCAR Harghita – acestea sunt ingredientele care vor crea atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă la Filiala CECCAR Harghita.

În data de 5 decembrie 2017, reprezentanții CECCAR au participat la conferința organizată la Bruxelles de Federația Europeană a Consultanților Fiscali (ETAF) pe tema „Construirea sistemului fiscal al UE”

Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există încheiat un contract/acord colectiv de muncă, inițierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Codului fiscal.

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în perioada 05-07 decembrie 2017 se organizează cursuri pentru membrii,  liber profesionişti și profesioniştii angajaţi  din judeţ.

Sărbătorile de iarnă se apropie, iar pentru noi – Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și Filiala București a CECCAR – ar fi o deosebită plăcere să petrecem aceste momente încărcate de emoție și bucurie împreună, cu prilejul evenimentului dedicat Sărbătorii de Crăciun, ce va avea loc la 18 decembrie a.c., la Athénée Palace Hilton, Salon Diplomat.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România are plăcerea de a vă invita la Conferința națională de expertiză contabilă și extrajudiciară, eveniment ce va avea loc marți, 28 noiembrie a.c, începând cu ora 14.00, la Hotel Sheraton, Platinum Ballroom, din București.

20 şi 21 ianuarie 2018 – Sesiune specială a examenului de acces la stagiu pentru absolvenţii programelor de masterat

Liderii profesiei contabile globale s-au reunit la Bruxelles în perioada 15-16 noiembrie 2017 pentru a participa la ședința Consiliului Federației Internaționale a Contabililor și Atelierul Dezvoltarea unei profesii globale dinamice.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Harghita din localitatea Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 11, jud. Harghita, în vederea ocupării postului de auditor de calitate pe perioada determinata cu un program de 2 ore/zi

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 07 şi 14 octombrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

În perioada 14–17 noiembrie 2017 se organizează cursurile de pregătire/perfecționare profesională obligatorie pentru sectorul public, al cărei scop este de a spijini formarea profesională a personalului contractual și a funcționarilor publici din cadrul instituțiilor şi autorităților publice din județ, de a pune în valoare competențele acestora și de a contribui la creșterea gradului de performanță și calitate în sectorul public.

Legea de aprobare a Ordonanței nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA a fost adoptată, marți, de Senat.

CECCAR pune la dispoziția stagiarilor două noi publicații, volume ce tratează, printre altele, atât teoretic, cât și practic, aspecte legate de legislația muncii, terminologia folosită, categoriile de contracte în baza cărora se prestează munca, raporturile juridice de afaceri.

În contextul schimbărilor rapide aduse de era digitală, IFAC a publicat recent un articol elaborat de dl. Narayanan Vaidyanathan, directorul departamentului pentru Inovații tehnologice din cadrul ACCA, cu privire la provocările etice generate de aceste schimbări. 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central  din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de traducător.

Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluării stagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitatea înscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 şi 18 noiembrie 2017, doar stagiarii care vor fi declaraţi admişi.

Recent a fost publicată Hotărârea Curții Europene de Justiție (Camera a doua) C-101/16 din 19 octombrie 2017 în cauza SC Paper Consult SRL împotriva Direcției Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca și Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud.

Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent o Decizie prin care România este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în monedă națională a 88.500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării.

Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ar putea fi actualizate, potrivit unui proiect legislativ pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

IFAC a publicat un nou articol bazat pe rezultatele Chestionarului global pentru PMM-uri realizat la finalul anului 2016

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare și completare a Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.

Având în vedere că la CECCAR Filiala Covasna a fost organizat un seminar privind detașarea și delegarea salariaților din Romania în statele UE, aliniere la Directiva 96/71/CE a parlamentului European ; Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului, respectiv Regulamentul UE nr.2024/2014 privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare ,,Regulamentul IMI”, vă solicităm părerea dacă sunteți dispuși să participați.

Inscriere curs -150 locuri

Lisa participanti curs

Vă informăm că în data de 9 octombrie 2017 cu începere de la ora 16.00 va avea loc la sediul filialei CECCAR Harghita, întâlnire cu membrii la care se vor discuta aspecte legate de noutățile fiscale actuale ( ex. SPLIT TVA).

Potrivit art. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 11 și 18 noiembrie a.c., examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat.

În perioada 25-26 septembrie 2017 a avut loc la Londra, Conferința IASB cu normalizatorii mondiali de standarde, eveniment la care CECCAR a participat prin reprezentatul său, dl Marcel Vulpoi, coordonator al Comitetului de revizuire IFRS BV 2017.

Evaluarea pentru raportare financiară și evaluarea pentru impozitarea clădirilor, conform noului cod fiscal” , Joi, 5 octombrie, Hotel Novotel, București

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în perioada 10-13 octombrie 2017 se organizează cursuri pentru membrii, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judeţ.

Filiala Harghita a CECCAR invită membrii în data de 28 septembrie 2017, la ora 11.00 la sediul său din Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 11 pentru a participa la întâlnirea cu următoarea temă: Ordonanta guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA.

Forumul Național al Practicilor Mici și Mijlocii, ediția a VIII-a, se desfășoară astăzi, 22 septembrie, la Hotel Sheraton, Platinum Ballroom, din București. Tema din acest an este Gândirea integrată – plusvaloare pentru PMM-uri.

Sărbătorim, astăzi, profesia de contabil, o profesie de tradiție a cărei reprezentare îi revine Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR.

Accountancy Europe (ACE) a anunțat lansarea paginii Technology Hub, un portal în care sunt prezentate inițiativele din domeniul tehnologiei cu rolul de a promova activitatea profesională și dezbateri privind dezvoltările tehnologice.

  • Primirea și înregistrarea participanților
  • Mesaje ale reprezentanților instituțiilor și autorităților publice și ai mediului de afaceri
  • Panel de discuții: Profesia contabilă – azi și în viitor
  • Topul local al celor mai buni membri CECCAR ai filialei
  • Povești de succes în profesia contabilă (dacă este cazul)
  • Ceremonia de acordare a unor distincții de merit
  • Socializare, relaționare, networking

Vă invităm la manifestările şi recepţia organizată cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a Contabilului Român ediţia a XIII-a - cu tema ”Profesia contabilă azi și în viitor”.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de Specialist în relații publice.

În zilele de 14 și 15 august 2017 nu este program de lucru.

Activitatea se va relua pe data de 16 august 2017, cu următorul program:

În data de 16 august 2017 între orele 8.00-18.00 În data de 17 august 2017 între orele 8.00-17.00 În data de 18 august 2017 între orele 8.00-16.00 În data de 21 august 2017 între orele 8.00-18.00

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și Consiliul Internațional pentru Raportarea Integrată (IIRC) au publicat, în data de 2 august 2017, documentul Crearea de valoare pentru IMM-uri prin intermediul raportării integrate: beneficiile raportării integrate, care evidențiază beneficiile pe care le pot obține IMM-urile și profesioniștii contabili care le deservesc prin intermediul gândirii și raportării integrate.

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a V-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate și raportare financiară, contabilitate managerială și Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.

Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017, prin care a fost modificat, la începutul acestui an, Codul fiscal, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017.

În continuarea documentului de poziție din 2015 referitor la rolul profesioniștilor contabili în impozitare, Accountancy Europe a publicat în data de 20 iulie 2017 un nou document pe această temă, structurat sub formă de întrebări și răspunsuri

  • Powered by MiniWeb 2012-2017 - CECCAR Toate drepturile rezervate