Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția celor interesați traducerea în limba română a documentelor elaborate de Fundația IFRS privind aplicarea IFRS 9 și IFRS 16 în noile condiții economice generate de COVID-19. Publicațiile au scopul de a sprijini aplicarea consecventă a dispozițiilor din Stan..

Citeste tot articolul

HG nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național „Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 699 din 4 august 2020. Valoarea Programului alocată în cadrul POCU 2014-2020 este de 96,88 milioane..

Citeste tot articolul

European Tax Adviser Federation (ETAF) a publicat newsletterul trimestrial, document în care se regăsesc principalele noutăți fiscale europene din ultimele trei luni și care au fost prezentate detaliat în buletinele de știri săptămânale. În acest număr puteți citi despre: Inițiativa Parlamentului European privind consolidarea pieței unice: viito..

Citeste tot articolul

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) urmează să lanseze, în perioada imediat următoare, o serie de acțiuni de reglementare, monitorizare, management al incidentelor cibernetice etc., în vederea asigurării securității rețelelor și sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esențiale din România, infor..

Citeste tot articolul

OUG nr. 126/2020 pentru modificarea OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 695 din 3 august 2020. Actul normativ a fost promovat ținându-se cont de actualul context epidemiologi..

Citeste tot articolul

  • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate