Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment cu tradiție care susţine și promovează profesia contabilă din România, va fi aniversată, începând din acest an, la data de 13 iulie.

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în perioada 04-07 iunie 2018 se organizează cursuri pentru membrii,  liber profesionişti și profesioniştii angajaţi  din judeţ.

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulației a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit pe scurt GDPR, va începe să producă efecte în toate statele Uniunii Europene începând cu data de 25 mai a.c.

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în data de 21 aprilie 2018 au fost afișate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care ați susținut examenul.

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în perioada 03-04 și 09-10 mai 2018 se organizează cursuri pentru membrii,  liber profesionişti și profesioniştii angajaţi  din judeţ. La aceste  cursuri pot participa  toți membrii   care au achitat integral cotizaţia fixă pe anul 2018. Cursurile se vor ţine la sediul filialei CECCAR Harghita din Miercurea Ciuc, str. Harghita, […]

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în zilele de 26 și 27 aprilie 2018 se organizează cursuri pentru membrii,  liber profesionişti și profesioniştii angajaţi  din judeţ.

Sărbători fericite încărcate de lumină, seninătate, bucurie şi dragoste! Colectivul Filialei CECCAR Harghita


Húsvét Szent Ünnepe alkalmából, CECCAR tagjainak kívánunk békés, családi körben töltött ünnepek


În link-urile de ma jos veți regăsi convocările pentru Consiliile filialelor, Comisiile de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi reprezentanţii 1 la 100 la Conferință Națională al CECCAR 2018.

Vă aducem la cunoștință că perioada de desfășurare a procesului de vot este între zilele de   22 și 23 martie 2018,  orele 10.00-18.00 (zilnic) cu locația centrului de votare în sediul CECCAR Filiala Harghita din Miercurea Ciuc, str. Harghita, nr. 11 în conformitate cu Hotărârea Consiliului Filialei CECCAR Harghita nr. 18 / 142.

În data de 15.03.2018 s-a întrunit Comitetul de nominalizare a candidaturilor pentru completarea Comisiei de Disciplină și a Consiliului Filialei CECCAR Harghita.

În ziua de 28 martie 2018 de la ora 15.00 va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Harghita a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, la sediul Filialei din Miercurea Ciuc.

Premergător Adunării Generala al Filialei CECCAR Harghita la sfârșitul lunii martie 2018 se vor ține alegerile pentru completarea Consiliului Filialei un membru expert contabil titular și un membru expert contabil supleant, cât și 3 membrii în Comisia de disciplină titulari și un membru supleant.

Tuturor femeilor  la Mulți Ani de 8 Martie!

Minden kedves nő ismerősnek nagyon szép Március 8-at kívánunk.

Vă aducem la cunoștință că termenul de depunere a rapoartelor de activitate pe anul 2017 pe platforma raport.ceccar.ro se prelungește până în data de 28.02.2018.

Raportul se completează, se semnează şi se depune de către persoanele fizice, membri activi şi inactivi ai CECCAR. Raportul şi declaraţia se depun o singură dată. În cazul identificării unor erori care presupun modificarea raportului şi/sau a declaraţiei, acestea se redepun în aceleaşi condiţii ca raportul şi declaraţia iniţială bifând opţiunea “Raport anual de activitate rectificativ”.

Reamintim că viza de exercitare a profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a.c., dată până la care membrii pot beneficia și de facilitățile financiare oferite de CECCAR.

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în perioada 01-02 și 05-06 martie 2018 se organizează cursuri pentru membrii,  liber profesionişti și profesioniştii angajaţi  din judeţ.

Societățile de expertiză contabilă și de contabilitate care obțin avizul de funcționare pentru anul în curs, eliberat de CECCAR, vor primi un mecanism de ștampilă, împreună cu amprenta, pentru parafarea documentelor profesionale emise de societate, dovedind astfel apartenența la organismul profesional.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4  București, în vederea ocupării postului de referent de specialitate financiar contabilitate în cadrul filialei Direcției Contabilitate

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat noile conturi contabile, ce vor fi utilizate pentru înregistrarea contribuţiilor datorate, potrivit titlului VContribuţii sociale obligatorii din Codul fiscal, pentru veniturile realizate, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în contextul transferului contribuțiilor sociale de la angajatori la angajați.

Noi membrii ai Filialei CECCAR Harghita au depus jurământul.

Absolvenții examenului de aptitudini sesiunea 2017 al Filiala CECCAR Harghita vor depune într-un cadru festiv jurământul în data de 31 ianuarie 2018 la sediul din Miercurea Ciuc str. Harghita , nr. 11 de la ora 12.00.

Documentele necesare pentru dosare, precum si tematica  pentru testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ se pot consulta pe site-tul www.ceccar.ro la sectiunea -Expertiză contabilă.

Vă informăm că CECCAR filiala Harghita, în data de 01 februarie 2018,cu începere de la ora 900  organizează pentru membrii săi un seminar de fiscalitate cu tema: Noi reglementări fiscale din 201

Vă informăm că formularul “Raport de activitate” aferent anului 2017, va fi disponibil începând cu data de 15 ianuarie 2018 pe platforma raport.ceccar.ro.

S-a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

Sărbătorile Crăciunului şi Anului Nou să vă aducă tot ce-i mai bun pe lume, multă iubire, fericire şi prosperitate.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central  din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de consilier președinteCOR 111430 în cadrul filialei București

Pomul de Crăciun, și Filiala CECCAR Harghita – acestea sunt ingredientele care vor crea atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă la Filiala CECCAR Harghita.

În data de 5 decembrie 2017, reprezentanții CECCAR au participat la conferința organizată la Bruxelles de Federația Europeană a Consultanților Fiscali (ETAF) pe tema „Construirea sistemului fiscal al UE”

Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există încheiat un contract/acord colectiv de muncă, inițierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Codului fiscal.

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă în perioada 05-07 decembrie 2017 se organizează cursuri pentru membrii,  liber profesionişti și profesioniştii angajaţi  din judeţ.

Sărbătorile de iarnă se apropie, iar pentru noi – Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și Filiala București a CECCAR – ar fi o deosebită plăcere să petrecem aceste momente încărcate de emoție și bucurie împreună, cu prilejul evenimentului dedicat Sărbătorii de Crăciun, ce va avea loc la 18 decembrie a.c., la Athénée Palace Hilton, Salon Diplomat.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România are plăcerea de a vă invita la Conferința națională de expertiză contabilă și extrajudiciară, eveniment ce va avea loc marți, 28 noiembrie a.c, începând cu ora 14.00, la Hotel Sheraton, Platinum Ballroom, din București.

20 şi 21 ianuarie 2018 – Sesiune specială a examenului de acces la stagiu pentru absolvenţii programelor de masterat

Liderii profesiei contabile globale s-au reunit la Bruxelles în perioada 15-16 noiembrie 2017 pentru a participa la ședința Consiliului Federației Internaționale a Contabililor și Atelierul Dezvoltarea unei profesii globale dinamice.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Harghita din localitatea Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 11, jud. Harghita, în vederea ocupării postului de auditor de calitate pe perioada determinata cu un program de 2 ore/zi

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 07 şi 14 octombrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

În perioada 14–17 noiembrie 2017 se organizează cursurile de pregătire/perfecționare profesională obligatorie pentru sectorul public, al cărei scop este de a spijini formarea profesională a personalului contractual și a funcționarilor publici din cadrul instituțiilor şi autorităților publice din județ, de a pune în valoare competențele acestora și de a contribui la creșterea gradului de performanță și calitate în sectorul public.

Legea de aprobare a Ordonanței nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA a fost adoptată, marți, de Senat.

CECCAR pune la dispoziția stagiarilor două noi publicații, volume ce tratează, printre altele, atât teoretic, cât și practic, aspecte legate de legislația muncii, terminologia folosită, categoriile de contracte în baza cărora se prestează munca, raporturile juridice de afaceri.

În contextul schimbărilor rapide aduse de era digitală, IFAC a publicat recent un articol elaborat de dl. Narayanan Vaidyanathan, directorul departamentului pentru Inovații tehnologice din cadrul ACCA, cu privire la provocările etice generate de aceste schimbări. 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central  din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de traducător.

Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluării stagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitatea înscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 şi 18 noiembrie 2017, doar stagiarii care vor fi declaraţi admişi.

Recent a fost publicată Hotărârea Curții Europene de Justiție (Camera a doua) C-101/16 din 19 octombrie 2017 în cauza SC Paper Consult SRL împotriva Direcției Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca și Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud.

Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent o Decizie prin care România este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în monedă națională a 88.500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării.

Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ar putea fi actualizate, potrivit unui proiect legislativ pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

IFAC a publicat un nou articol bazat pe rezultatele Chestionarului global pentru PMM-uri realizat la finalul anului 2016

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare și completare a Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.

Având în vedere că la CECCAR Filiala Covasna a fost organizat un seminar privind detașarea și delegarea salariaților din Romania în statele UE, aliniere la Directiva 96/71/CE a parlamentului European ; Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului, respectiv Regulamentul UE nr.2024/2014 privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare ,,Regulamentul IMI”, vă solicităm părerea dacă sunteți dispuși să participați.

  • Powered by MiniWeb 2012-2017 - CECCAR Toate drepturile rezervate