Prin derogare de la art. 4, al.(1) și al.(2) din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, aprobat de Conferința Națională prin Hotărârea nr. 19/95 din 30 martie 2019, s-a stabilit prelungirea termenului de depunere a rapoartelor de activitate pe platforma raport.ceccar.ro până la data de 15 martie 2020. Toate celelalte condiții prevăzute de Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR pentru a beneficia de facilitățile financiare rămân valabile, inclusiv obligația de a […]

Prin prezenta dorim să vă informăm că toți membrii CECCAR, care în urma ocupării unor funcții incompatibile cu exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat, și doresc să fie încadrați în anul 2020, în categoria membrilor inactivi, au obligația depunerii la sediul filialei CECCAR Harghita a următoarelor documente.

Prin prezenta vă rugăm să actualizați opțiunile alese pe anul 2020, prin completarea fișei link și transmiterea lor la adresa rita.kiss@ceccarharghita.ro, până la data de 15 februarie 2020.

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 10 februarie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

Declaraţii de candidatură 2020
Formulare modele declaraţii candidatură

Regăsiți mai jos formularul Raport de activitate pentru anul 2019, cu mențiunea că acesta se va completa electronic și se va depune exclusiv on-line pe platforma raport.ceccar.ro, utilizând aceleași date de logare comunicate în anul 2018

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat joi, 27 februarie a.c., un proiect de ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora. Inițiativa are în vedere „necesitatea creării mecanismului privind automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare..

Citeste tot articolul

Noi ediții ale publicațiilor Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare și Finanțe și management financiar, dedicate stagiarilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, vor fi disponibile în curând la filialele CECCAR din întreaga țară. Lucrările revizuite, aflate la a II-a ediție, au fos..

Citeste tot articolul

ECOFIN a adoptat noi acte legislative privind taxa pe valoarea adăugată La 18 februarie a.c., Formațiunea Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) a Consiliului a adoptat o serie de acte legislative în domeniul fiscal. Două dintre acestea vizează modalitățile de depistare a fraudei fiscale în tranzacțiile electronice transfrontaliere: Primul te..

Citeste tot articolul

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) reamintește că termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice s-a prelungit, de la 15 martie la 25 mai 2020. „Acest formular se utilizează atât pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale..

Citeste tot articolul

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, recent, un proiect de ordin pentru modificarea și completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) – i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministru..

Citeste tot articolul

  • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate