Sărbători fericite încărcate de lumină, seninătate, bucurie şi dragoste!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk !

Vă rugăm să găsiţi ataşat, spre informare, Buletinul de Actualitate ce cuprinde noutăţi internationale. Noutati IFAC Buletin Actualitate Internationala 17 apr

În calitate de Preşedinte al Fundaţiei Măreţie şi Talent şi Director General al CECCAR, Daniela Vulcan, fondatorul RadioLight, face un nou pas spre a susţine atât tinerii profesionişti talentaţi cât şi pe cei cu experienţă.

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă, şi obligatorie în perioada 05-08 mai 2014 se organizează cursuri pentru experţi contabili, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judeţ.

Vă rugăm să găsiţi ataşat, spre informare, precum şi spre mediatizare pe site-ul filialei şi către membri, Buletinul de Actualitate ce cuprinde noutăţi internationale.

Va informam ca 31 ianuarie 2014 a fost termenul limita de depunere a Raportului anual de activitate pe anul 2013, achitarea cotizatiilor profesionale (fixe si variabile), in vederea obtinerii vizei anuale de exercitare a profesiei si eliberarea parafei de lucru cu valabilitate anuala.

CECCAR lansează o invitație publică tuturor entităților care beneficiază de serviciile prestate de experţii contabili (cabinetele de contabilitate) de a răspunde la un chestionar în care sunt adresate nevoile IMM-urilor în raport cu serviciile contabile prestate de PMM-uri.

Vă rugăm să găsiţi ataşat, spre informare,  Buletinul de Actualitate ce cuprinde noutăţi internationale. Buletin de Actualitate Internationala 18 martie

În data de 14 martie 2014, la Bucuresti, a avut loc Conferinta Nationala de dare de seama si alegeri a expertilor contabili si contabililor autorizati din România, organizata potrivit legii, cu urmatoarea ordine de zi:

Vă informăm că în cadrul Programul National de Dezvoltare Profesională Continuă, şi obligatorie în perioada 31 martie- 03 aprilie 2014. se organizează cursuri pentru contabilii autorizaţi, liber profesionişti, profesioniştii angajaţi şi membrii inactivi din judeţ.

Vă rugăm să găsiţi ataşat, spre informare, precum şi spre mediatizare pe site-ul filialei şi către membri, Buletinul de Actualitate.

Dorim tuturor doamnelor si domnisoarelor membri filialei Harghita La multi ani de 8 martie

Vă rugăm să găsiţi ataşat, spre informare, precum şi spre mediatizare pe site-ul filialei şi către membri, Buletinul de Actualitate.

Vă rugăm să găsiţi ataşat, spre informare, precum şi spre mediatizare pe site-ul filialei şi către membri, Buletinul de Actualitate.

În data de 11 MARTIE 2014 cu începere de la ora 14.00, va avea loc întâlnirea lunară cu membrii filialei. Vor fi prezentate noutăţile legislative în domeniul contabil şi fiscal şi alte subiecte de interes. Menţionăm că acestă întâlnire este gratuită, iar materialele prezentate vor fi puse la dispoziţia participanţilor.

Vă rugăm să găsiţi ataşat, spre informare, precum şi spre mediatizare pe site-ul filialei şi către membri, un news-letter ce conţine Noutăţi Internaţionale. Direcţia Comunicare CECCAR Newsletter

Vă rugăm să găsiţi ataşat, spre informare, precum şi spre mediatizare pe site-ul filialei şi către membri, un newsletter ce conţine Noutăţi Internaţionale. Direcţia Comunicare CECCAR Noutăţi Internaţionale

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3851/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a tradus şi a editat în ianuarie 2014 Manualul de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013 al IPSASB, publicat de Federaţia Internaţională a Contabililor în iunie 2013, pentru a asigura accesul la standarde traduse în limba română tuturor profesioniştilor care întocmesc situaţii financiare, precum şi utilizatorilor acestora, organismelor de reglementare, [...]

Prin Ordinul MF 79/14.01.2014 s-au stabilit termenele şi modalitatea de depunere a situaţiilor financiare anuale, după cum urmează: 1.1. Entităţile care aplică OMFP nr. 3.055/2009 întocmesc situaţii financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin acest ordin. Entităţile care la data bilanţului depăşesc [...]

1.Cursuri de dezvoltare profesională continuă destinate membrilor DISCIPLINA NR. CURSURI PERIOADA STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA 6 01-03 aprilie 05-08 mai 02-05 iunie 06-09 octombrie 10-13 noiembrie, pt.sector bugetar 25-28 noiembrie AUDIT FINANCIAR SI CERTIFICARE 4 31 martie 02-05 iunie 06-09 octombrie 25-28 noiembrie MANAGEMENTUL PIETELOR DE CAPITAL 1 05-08 mai DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE 6 01-03 aprilie 05-08 [...]

Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat se va organiza în zilele de 5-12 octombrie 2014;

1. Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat se va organiza în zilele de 5-12 octombrie 2014;
2. Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizați, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiția de studii superioare economice, se va organiza în data de 12 octombrie 2014;

În vederea asigurării pentru membrii CECCAR facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (C.E.C.C.A.R.) filiala Harghita, organizează un seminar fiscal în data de 10 februarie 2014, orele 14 cu tema: Noutăţi financiar-contabile, aplicabile de la 01.01.2014

În data de 28 februarie 2014 începând cu ora 13:00, în sala de curs al filialei CECCAR Harghita, din Miercurea Ciuc, str. Harghita, nr.11, vă invităm să participaţi la Adunarea generală a membrilor Filialei Harghita a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

În data de 17 IANUARIE 2014 cu începere de la ora 12,00, va avea loc întâlnirea lunară cu membrii filialei. La această întâlnire va participa, în calitate de invitat, reprezentantul AJFP Harghita d-ul KEDVES EMERIC.

Viza pentru exercitarea profesiei de cãtre experţii contabili si contabilii autorizaţi pentru anul 2014 se acordã pânã la data de 31 ianuarie 2014, conform Normelor nr.1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, în urmãtoarele condiţii

Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului? Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital. Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

PROBA ORALĂ ce se va susţine în data de 24.11.2013 de către candidaţii admişi la proba scrisă, se va desfăşura la SEDIUL FILIALEI C.E.C.C.A.R. BRAŞOV

În data de 3 DECEMBRIE 2013 cu începere de la ora 14 00, va avea loc întâlnirea de lucru cu membrii filialei. La această întâlnire va participa reprezentantul ITM Harghita care va aborda noutăţile şi problemele constatate în domeniul legislaţiei muncii.

SE DECLARĂ NULĂ PARAFA URMĂTORILOR MEMBRI CARE AU FOST RADIAŢI DIN TABLOUL CORPULUI, conform art.16 din Normele 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor

În data de 6 noiembrie 2013 cu începere de la ora 14 00, va avea loc întâlnirea de lucru cu membrii filialei. În cadrul acestei întâlniri vor fi abordate noutăţile legislative şi vor fi prezentate materiale cu următoarele teme

Având în vedere prevederile Normelor nr.1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., cu modificările ulterioare, Filiala Harghita organizează testarea pentru înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari în două sesiuni astfel...

Termenul de depunere a dosarului de înscriere la examenul de aptitudini, sesiunea 17-24 noiembrie 2013, este 14 octombrie 2013, ora 1600

În data de 9 octombrie 2013 cu începere de la ora 15 00 va avea loc întălnirea de lucru cu membrii filialei. În cadrul acestei întâlniri vor fi abordate noutăţile legislative, angajarea pe bază de convenţie, ce se întâmplă cu creanţele după faliment şi alte subiecte de interes.

Descarcă Economistul expert – nr. 135

Vă informăm că CECCAR Filiala Harghita, în cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă şi obligatorie, în perioada 28-31 octombrie 2013, organizează cursuri pentru contabilii autorizaţi/experţi contabili, care în anul 2013 nu au participat la cursurile obligatorii.

Mély megdöbbenéssel vettünk tudomást a székelyudvarhelyi SZAKÁCS ERZSÉBET kolleganőnk hirtelen haláláról. Ezúton fejezzük ki részvétünket családjának, a Hargita megyei könyvszakértők és könyvelők testülete részéről.

În data de 11 septembrie 2013 cu începere de la ora 15 00 va avea loc întălnirea de lucru cu membrii filialei.

Membrii inactivi (experţi contabili şi contabili autorizaţi) au obligaţia de plată a cotizaţiei fixe stabilită anual de Conferinţa Naţională, până la data de 1 martie a fiecărui an.... >>

Noi apariţii de la Editura CECCAR Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2013 reprezintă singura edițieoficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2013.

Sesiunea 2013 a Examenului de aptitudini se organizează în zilele de 17 noiembrie (proba scrisă) şi 24 noiembrie (proba orală). Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul 3 de stagiu, precum şi stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi au dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni consecutive.

Reamintim colegilor experţi contabili şi contabili autorizaţi precum şi tuturor profesioniştilor contabili din judeţ că şi în acest an vom sărbători în data de 21 septembrie, Ziua Naţională a Contabilului Român.

"Fundatia maretie si talent"(www.fundatiamaretiesitalent.ro) organizeaza cursuri: Inspector resurse umane | Evaluator competente

Joi, 18 iulie 2013, la Sala Rondă a Hotelului Intercontinental din Bucureşti a avut loc lansarea "Cartei Albe a IMM-urilor din România", editia a XI-a pentru 2013, editată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Partenerul Principal al evenimentului a fost Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

“în viaţă, dacă munceşti, ştii;  dacă ştii şi crezi (în Dumnezeu) trebuie să vrei,  iar dacă vrei trebuie să poţi” Ceea ce era incredibil, în urmă cu un an, la 27 mai 2012, rămâne şi astăzi greu de acceptat pentru toţi cei care l-au cunoscut, apreciat şi admirat, în cel mai înalt grad, pe preşedintele Marin Toma, despărţirea de mentorul tuturor profesioniştilor [...]

În data de 28 mai 2013 cu începere de la ora 14 00 va avea loc întălnirea de lucru cu membrii filialei. La această întâlnire va participa D-ul inspector şef Male Dorin reprezentant ITM Harghita, fiind dezbătute aspecte din domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătătii în muncă, precum şi prezentarea noutăţilor legislative apărute în acest domeniu.

Doresc în primul rând să vă mulţumesc pentru onoarea pe care mi-aţi făcut-o prin acordarea votului Dumneavoastră de încredere. Sunt constientă în acelasi timp şi de responsabilitatea care îmi revine în calitate de preşedinte CECCAR filiala Harghita.

În data de 30 aprilie 2013, Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM), al cărei membru fondator este şi CECCAR, a desfăşurat în cadrul Adunării Generale anuale alegerile pentru funcţia de Preşedinte şi Preşedinte adjunct pentru mandatul 2013 – 2015.

  • Powered by MiniWeb 2012 - CECCAR Toate drepturile rezervate