Ştiri Stiri / Noutati

Înştiinţare membri privind cotizaţiile pe anul 2012

Stimaţi colegi,

C.E.C.C.A.R. Filiala Harghita vã aduce la cunoştintã unele reglementãri utile pentru exercitarea profesiei:

• Viza pentru exercitarea profesiei de cãtre experţii contabili si contabilii autorizaţi se acordã pânã la data de 31 ianuarie 2012, conform Normelor nr.1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, în urmãtoarele condiţii:

a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţã de Corp

-cotizaţia fixã aferentã anului trecut si anul in curs

-cotizaţia variabilã aferenta anului 2011

Termenele de achitare a cotizatiei fixe : - 31 ianuarie 2012 (50%)

                                                                       - 31 martie 2012 (50%)

Mentionam ca acordarea vizei de exercitare a profesiei pe anul 2012 se face la plata integrala a cotizatiei fixe pe anul 2012

 

 

Cotizatiile fixe unice pe tară aprobate prin Decizia nr, 11/266 din 21 octombrie 2011 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al CECCAR:

COTIZAŢII FIXE:

- 400 lei pentru experţi contabili activi;

- 350 lei pentru contabili autorizaţi activi

- 800 lei pentru societăţile de expertiză şi de contabilitate

- 300 lei pentru experţi contabili inactivi

- 250 lei pentru contabili autorizaţi inactivi

 

COTIZAŢIA VARIABILĂ:

- Cotizatia variabila 1,2% pentru persoanele fizice şi juridice

 

 

b) dovada asigurãrii pentru riscul profesional;

c) prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie rãspundere cã nu a suferit condamnãri;

d) nu sunt sancţiuni ale comisiei de disciplinã cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendãrii, sau cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

e) depunerea raportului anual de activitate (anexat) semnat şi parafat pânã la 31.01.2012, (transmiterea raportului semnat şi parafat la filialã se poate face şi prin e-mail cu condiţia ca acesta sã fie în format PDF)

f) depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă conform Standardului Profesional 38 al Corpului (conform evidentelor filialei)

 

Alte informaţii

►Pentru anul 2011 sumele plătite de membrii activi ai Corpului cu titlu de prime de asigurare, către societăţile de asigurare agreate, se deduc din cotizaţiile variabile datorate de aceştia pe bază de documente legale, în limitele sumelor anuale de 25 USD pentru o societate, 12 USD pentru un expert contabil şi 8 USD pentru un contabil autorizat;

► Facilitãţile ce se pot acorda la plata cotizaţiei variabile în conformitate cu prevederile notei C.E.C.C.A.R. nr.5186/2005, privind unele mãsuri pentru stimularea dezvoltãrii activitãţii profesionale în forme superioare de organizare, sunt urmãtoarele:

 

- o reducere cu 10% a cotizaţiei variabile pentru cabinetele şi societãţile de expertizã contabilã cu un numãr de salariaţi cuprins între 3-6;

- o reducere cu 15% a cotizaţiei variabile pentru cabinetele şi societãţile de expertizã contabilã cu un numãr de salariaţi cuprins între 7-10;

- o reducere cu 20% a cotizaţiei variabile pentru cabinetele şi societãţile de expertiza contabilã cu un numãr de salariaţi cuprins între 11-20;

- o reducere cu 25% a cotizaţiei variabile pentru cabinetele şi societãţile de expertizã contabilã cu un numãr de salariaţi de peste 20;

Curs pregătire examen admitere la stagiu
2012-07-16 13:42:03

Curs  pregătire  examen  admitere  la stagiu  în  vederea  dobândirii  calităţii  de  expert  contabil  şi  contabil  autorizat
 

... citeste tot articolul

ANUNT IMPORTANT
2012-06-04 12:55:26

C.E.C.C.A.R.  Filiala  Harghita  face înscrieri la examenul de admitere la stagiu pentru dobândirea calităţii de „expert contabil/contabil autorizat”.

... citeste tot articolul

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, anunta cu adanca durere trecerea in nefiinta a Prof.Univ.Dr. Marin Toma
2012-06-01 14:26:19

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România anunţă, cu adâncă durere , încetarea din viaţă a Prof. Univ. Dr. Marin ... citeste tot articolul

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR CARE DORESC SĂ-ŞI CONFECŢIONEZE PANOURI PUBLICITARE
2012-05-10 14:35:04

Vă reamintim că potrivit Ordinului nr. 187/17.12.2008 al Directorului General al C.E.C.C.A.R. , panourile publicitare, de identificare, pentru membrii Corpului se execută centralizat, ... citeste tot articolul

ANUNT CURS
2012-04-18 15:47:13

Va aducem la cunostinta ca in perioada 4,5 şi 11,12 mai  2012 se vor organiza cursuri de pregatire profesionala continua, pentru membri experti ... citeste tot articolul

Created by MiniWeb 2008 Ştiri | Legislaţie | Harta Site | Contact | Filiale CECCAR | Oportunităţi