Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în data de 21 aprilie 2018 au fost afișate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care ați susținut examenul.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidații declarați respinși au posibilitatea depunerii de contestații în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 26 aprilie ora 11.00– 27 aprilie, ora 11.00 se pot depune contestații, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

Cu acest prilej dorim să vă precizăm faptul că au posibilitatea participării la proba orală a examenului de aptitudini din data de 28 aprilie 2018 doar candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă din data de 21 aprilie 2018, precum şi candidații care vor fi declarați admiși în urma reevaluării eventualelor contestații depuse.

 

  • Powered by MiniWeb 2012-2017 - CECCAR Toate drepturile rezervate