Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil

* Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice.

  • Powered by MiniWeb 2012-2017 - CECCAR Toate drepturile rezervate