1. a) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, însoțita de următoarele documente:
 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercițiu deplina;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diploma de licență recunoscuta de Ministerul Educației Naționale;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plății).
 1. b) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, însoțita de următoarele documente:
 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercițiu deplina;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii medii, cu diploma de bacalaureat, recunoscuta de Ministerul Educației Naționale;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen in cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plății).

Concret, actele necesare înscrierii sunt:

 • cererea de înscriere si CV conform modelului (vezi Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr.227/2008), atașate cererii;
 • certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercițiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • fotocopie legalizata de pe diploma de studii recunoscuta de Ministerul Educației Naționale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii tip buletin;
 • dovada achitării taxei de înscriere.

Actele trebuie prezentate in ordinea menționata, in dosar cu șină si se depun la Filiala CECCAR Harghita  din Miercurea Ciuc, str. Harghita, nr. 11.

 • Powered by MiniWeb 2012-2017 - CECCAR Toate drepturile rezervate