Raportul se completează, se semnează şi se depune de către persoanele fizice, membri activi şi inactivi ai CECCAR. Raportul şi declaraţia se depun o singură dată. În cazul identificării unor erori care presupun modificarea raportului şi/sau a declaraţiei, acestea se redepun în aceleaşi condiţii ca raportul şi declaraţia iniţială bifând opţiunea “Raport anual de activitate rectificativ”.

Raportul se depune online, pe platformă în format electronic până la data de 23 februarie a anului curent şi la sediul filialei până la data de 28 februarie pe suport electronic.

La raport și declaraţie, utilizând butonul “Ataşează fişiere” se vor ataşa următoarele fişiere, respectând strict ordinea stabilită prin prezentele instrucţiuni:

1. În cazul experţilor contabili/contabililor autorizaţi care au exercitat anul anterior profesia individual – cu viză:

 • Copie Carte de identitate/ Buletin de identitate
 • O fotografie tip CI cu dimensiunea de 3 x 4 cm, rezoluția fotografiei trebuie să aibă 600×600 pixeli și o dimensiune maximă de 250 KB; pentru obținerea acesteia se poate utiliza platforma http://picresize.com/
 • Adeverinţa medicală (la 4 ani) sau Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că are capacitate deplină de exerciţiu (descarcă);
 • Cazier judiciar sau Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (descarcă).
 • Extras din Registrul de Încasări şi plăţi – componenta de încasări;
 • Raportul şi declaraţia semnate olograf, scanate, în cazul în care acestea NU sunt semnate electronic. Pentru a putea fi semnat electronic, persoana care semnează trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;

2. În toate celelalte cazuri pentru membrii activi – fără viză:

 • Copie Carte de identitate/ Buletin de identitate
 • O fotografie tip CI cu dimensiunea de 3 x 4 cm, rezoluția fotografiei trebuie să aibă 600×600 pixeli si o dimensiune maximă de 250 KB; pentru obținerea acesteia se poate utiliza platforma http://picresize.com/
 • Adeverinţa medicală (la 4 ani) sau Declaraţie pe propria răspundere a persoanei din care să reiasă că are capacitate deplină de exerciţiu (descarcă);
 • Cazier judiciar sau Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (descarcă).
 • Raportul şi declaraţia semnate olograf, scanate, în cazul în care acestea NU sunt semnate electronic. Pentru a putea fi semnat electronic, persoana care semnează trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;

3. Membrii inactivi:

 • Copie Carte de identitate/ Buletin de identitate
 • O fotografie tip CI cu dimensiunea de 3 x 4 cm, rezoluția fotografiei trebuie să aibă 600×600 pixeli și o dimensiune maximă de 250 KB; pentru obținerea acesteia se poate utiliza platforma http://picresize.com/
 • Adeverinţa de la locul de muncă din care să reiasă că se regăsesc într-o situaţie de incompatibilitate prevăzută prin lege specială;
 • Adeverinţa medicală (la 4 ani) sau Declaraţie pe propria răspundere a persoanei din care să reiasă că are capacitate deplină de exerciţiu (descarcă);
 • Cazier judiciar sau Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (descarcă).
 • Raportul şi declaraţia semnate olograf, scanate, în cazul în care acestea NU sunt semnate electronic. Pentru a putea fi semnat electronic, persoana care semnează trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;

4. În cazul societăților de expertiză și de contabilitate:

 • Copie Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului.
 • Declaraţie pe propria răspundere a persoanei care a semnat raportul că este împuternicită de societate să depună raportul;
 • Balanţa de verificare – clasa 7;
 • Raportul validat semnat olograf, scanat, în cazul în care acesta NU este semnat electronic. Pentru a putea fi semnat electronic, persoana care întocmește și semnează raportul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

Instrucțiuni pentru depunerea raportului de activitate accesați link-ul:

Instrucțiuni persoane fizice
Instrucțiuni persoane juridice

Descărcare raport de activitate:

Persoane fizice
Persoane juridice

Declarații:

Capacitate de exercițiu deplina
Declarație cazier

Formularul validat conţinând raportul şi declaraţia se poate depune online accesând platforma www.raport.ceccar.ro, utilizând Username-ul şi parola comunicată prin e-mail la adresa de contact a membrului din evidențele CECCAR.

Pentru mai multe informații apelați la telefon 0266-315561 sau prin e-mail ceccarharghita@ceccarharghita.ro

 • Powered by MiniWeb 2012-2017 - CECCAR Toate drepturile rezervate