Premergător Adunării Generala al Filialei CECCAR Harghita la sfârșitul lunii martie 2018 se vor ține alegerile pentru completarea Consiliului Filialei un membru expert contabil titular și un membru expert contabil supleant, cât și 3 membrii în Comisia de disciplină titulari și un membru supleant.

Postări:

Procedura de alegeri pentru Consiliul Filialei și Comisia de disciplină se pot descărca aici.
Declarația pentru Consiliul Filialei se poate descărca aici sau în format *.doc aici.
Declarația pentru Comisia de disciplină a Filialei se poate descărca aici sau în format *.doc aici.

Graficul de desfășurare a alegerilor pentru membrii Consiliului filialei și ai membrilor Comisiei de disciplină a filialei

Nr.  crt. Acțiunea Data limită/ perioada/intervalul
1. Mediatizarea formularului declarației de candidatură 9 martie
2. Depunerea declarațiilor de candidatură 9-14 martie pana la ora 16,00
3. Numirea Comitetul de nominalizare 14 martie
4. Evaluarea candidaturilor și publicarea PV de către Comitetul de nominalizare 15 -16 martie
5. Depunerea contestațiilor împotriva procesului- verbal al Comitetul de nominalizare 19 martie
6. Soluționarea contestațiilor 20 martie
7. Întocmirea listei electorale și tipărirea buletinelor de vot 20 martie
8. Desfășurarea procesului de votare (in funcție de mărimea filialei) 21 martie, cu cel puțin două zile înainte de data întrunirii Adunării Generale
9. Publicarea   procesului-verbal   al   comisiei electorale și a listei candidaților aleși În  ziua  anterioară întrunirii    Adunării Generale
10. Organizarea Adunării generale – conform Hotărârii Consiliului Filialei 26-31 martie

 

  • Powered by MiniWeb 2012-2017 - CECCAR Toate drepturile rezervate