Până în data de 23 noiembrie 2012 membrii filialei CECCAR Harghita (persoane fizice şi juridice) care nu au achitat cotizaţiile profesionale sunt asteptaţi la sediul filialei pentru clarificarea situaţiei în Tabloul Corpului, respectiv achitarea debitelor restante, pentru a evita aplicarea prevederilor art. 97 al Regulamentului de Organizare si Functionare al CECCAR care prevede: “Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului pentru neplata cotizaţiei pe o perioadă de un an”.
Va reamintim ca potrivit art. 23 (1) din O.G. nr. 65/1994, republicată: „Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia să plătească cotizaţiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului”
Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la email: ceccarharghita@ceccarharghita.ro, sau la tel. 0266/315561

  • Powered by MiniWeb 2012-2017 - CECCAR Toate drepturile rezervate