Curs de pregătire/perfecționare profesională obligatorie pentru sectorul public

În perioada 13–16 noiembrie 2018 se organizează cursurile de pregătire/perfecționare profesională obligatorie pentru sectorul public, al căror scop este de a sprijini formarea profesională a personalului contractual și a funcționarilor publici din cadrul instituțiilor şi autorităților publice din județ, de a pune în valoare competențele acestora și de a contribui la creșterea gradului de performanță și calitate în sectorul public.

Cursurile de pregătire/perfecționare profesională a personalului contractual și a funcționarilor publici din administrația publică, ediția a XVIII-a, va avea loc la Băile Tușnad, Hotel OZONE (http://www.o3zone.ro) și se va desfășura sub deviza: GÂNDIREA INTEGRATĂ, COMUNICAREA ȘI TEHNOLOGIA-VIITORUL PROFESIEI CONTABILE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ.

Principalele teme care se vor aborda sunt:

 • Controlul intern managerial; Auditul public intern; Managementul strategic în instituțiile publice ( comunicări, particularități în instituțiile de educație și alte entități publice)
 • Contabilitatea în instituțiile publice; Raportarea situațiilor financiare,

buget, gestiune financiară, Raportare FOREXEBUG;

 • Controlul financiar preventiv. Instrument al managementului financiar-bugetar.
 • Noutăți legislative. Aplicații practice și studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.

 Cursul este susținut de:

 • Specialiști cu experiență practică în domeniul contabilității și controlului financiar din cadrul M.F.P.d-ul Petre Crișan și d-ul Paul Soviani,
 • Specialist în domeniul controlului intern, audit public intern d-ul conf.univ.dr.Radu Florea în cadrul facultății George Bacovia din Bacău,
 • Specialist în domeniul managementului strategic la instituții publice d-na conf.univ Ramona Florea în cadrul facultății George Bacovia din Bacău, șef serviciu în cadrul Consil.Jud.Bacău.
 • Conducătorii și/sau reprezentanții a instituțiilor publice de seamă din Județ.

Grupul țintă:

 • Temele de perfecționare mai sus menționate se adresează personalului contractual şi funcționarilor publici din cadrul instituțiilor şi autorităților publice, aleșilor locali, persoanelor implicate direct sau indirect în activitățile vizate de tematica acestora, precum şi persoanelor interesate de domeniile respective.

Atestarea formării:
La finalul cursurilor se va susține un test de verificare a cunoștințelor și se vor elibera certificate de absolvire de pregătire profesională care atestă și îndeplinirea obligației anuale de perfecționare profesională continuă și a pregătirii profesionale a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv.
Plata:
Tariful de perfecționare și de servicii conexe (cazare și masă) se achită prin virament bancar în contul CECCAR Filiala Harghita, cod fiscal RO 7426179, Cont IBAN RO96 RNCB 0152 0441 8094 0001 deschis la BCR Sucursala Harghita din Miercurea Ciuc. Participarea la cursul de perfecționare nu este condiționată de cazare și masă, fiecare participant are libertatea de a alege alte unități de cazare cu mențiunea că derularea efectivă a cursurilor va avea loc în locațiile prezentate.

 1. Taxă de perfecționare: 720 lei cu TVA /participant.
 2. Taxă servicii conexe: 870 lei cu TVA /participant.

Serviciile conexe  includ cazarea pe trei nopți și masa pe perioada desfășurării cursurilor.

Înscierea la curs:

Înscrierea la curs se face cu minim 7 zile înaintea începerii cursului, prin completarea modelului de cerere tip. Cererea individuală de înscriere se transmite completată și scanată: la adresa de e-mail ceccarharghita@ceccarharghita.ro sau prin fax: 0266-315561.
IMPORTANT! Pentru evitarea oricăror probleme referitoare la înscriere, verificați telefonic primirea cererii de înscriere la numărul de telefon 0266-315561. Data limită de trimitere a înscrierilor este 06 noiembrie 2018, (pentru situații excepționale ne puteți contacta telefonic pentru identificarea soluțiilor celor mai optime).
IMPORTANT! Trimiterea cererii individuale de înscriere vă asigură ocuparea locului la curs, dar înscrierea definitivă este considerată numai dacă s-a efectuat plata taxei de participare cu cel puțin 7 zile înainte de începerea cursului, adică 06 noiembrie 2018. Pentru CONFIRMAREA PLĂȚII vă rugăm să ne transmiteți copii scanate ale OP-urilor/ extraselor de cont pe e-mail sau pe fax (cu precizarea numelui participantului/ participanților).

Înregistrarea participanților

Înregistrarea participanților va avea loc în data de 13 noiembrie 2018, între orele 9.00-10.00 în holul Hotelului O3ZONE, unde cursanții vor primi îndrumări și programul de desfășurare al cursurilor.
Participanții sunt rugați să prezinte la cazare CI/BI.
-IMPORTANT! Cazarea se va face în regim double (2 persoane în cameră). Pentru acest motiv, în cazul în care aveți preferințe, vă rugăm să ne comunicați cu cine doriți să fiți cazat.
Ocuparea camerelor se va face în ordinea sosirii, la recepția hotelului și numai personal în baza BI/CI.
Vă atenționăm că în cazul în care ați rezervat locul pentru o colegă/un coleg cu care doriți să fiți cazat, iar persoana nu se prezintă la recepția hotelului în prima zi, dvs. sunteți obligat să achitați diferența de taxă cazare în regim single.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE,
ec.Gencsi Mihaly

FIŞA INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE/PARTICIPARE (click aici)

 • Powered by MiniWeb 2012-2019 – CECCAR Toate drepturile rezervate